Meer en meer landbouwers kiezen voor bloemenstroken

De aanleg van bloemenstroken in agrarisch gebied, door landbouwers die een beheerovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij, zit in de lift. De totale oppervlakte bloemenstroken in Vlaanderen bedraagt 191 hectare. “Alleen al in 2019 kwamen er maar liefst 160 hectare bloemenstroken bij en dat is een pak meer dan voorbije jaren”, reageert de Vlaamse Landmaatschappij. “Dat is goed nieuws voor de biodiversiteit want de bloemen trekken heel wat insecten aan zoals bijen, die bovendien zorgen voor een betere bestuiving van de landbouwgewassen.”

Actieve landbouwers kunnen vrijwillig een vijfjarige verbintenis aangaan met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM): de zogenaamde beheerovereenkomst. Die landbouwers leveren dan extra inspanningen voor milieu, natuur en biodiversiteit op hun landbouwbedrijf, inspanningen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld door een gras- of bloemenstrook aan te leggen en te onderhouden. En die maatregel zit de laatste jaren in het algemeen in stijgende lijn.

“Vooral bij de Limburgse landbouwers is het aanleggen van bloemenranden populair”, aldus Leen Van den Bergh, woordvoerder bij de Vlaamse Landmaatschappij. “Alleen al dit jaar zijn er in Limburg 159 bloemenstroken bijgekomen, goed voor in totaal 103 hectare. Vooral in de streek van de Vallei van de Zwarte Beek valt de maatregel in de smaak.” De top drie wordt vervolledigd met West-Vlaanderen (32 hectare) en Vlaams-Brabant (26 hectare).

Dubbel goed nieuws dus, want de bloemen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze versterken de biodiversiteit doordat ze bijen en vlinders aantrekken en voorzien van extra voedsel. “Daarnaast zijn de bloemenstroken ook gunstig voor de landbouw zelf”, aldus Van den Bergh. “De bijen zorgen immers voor een betere bestuiving van de gewassen en heel wat insecten die op de bloemen afkomen, zijn natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de bladluis.”

Op de percelen waar de bloemen zijn ingezaaid, mag niet worden bemest en mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De grond is dus niet geschikt voor economische opbrengsten. Via de beheerovereenkomsten krijgen landbouwers dan ook een vergoeding om deze maatregel in te passen in hun bedrijfsvoering.

“Een mogelijke verklaring voor het toenemende succes van de bloemenranden is dat de voorwaarden om zo’n overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij versoepeld zijn en dat er door de bedrijfsplanners van VLM ook actiever op wordt ingezet”, klinkt het. Zo moet de bloemenstrook vanaf 2019 niet meer aangrenzend zijn aan een houtkant, bos, heg, zandweg maar mag die op een afstand van maximum 200 meter liggen (zuidoost-zuidwest georiënteerd).

Bron: Vilt, 18 juli 2019