Nieuwe vogelakkers bruisen van het leven

Sinds dit jaar kan je als akkerbouwer dankzij een beheerovereenkomst van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) je perceel omtoveren tot een vogelakker, een concept dat kwam overgewaaid uit Nederland. In Zuid-Hageland, waar verschillende vogelakkers liggen, spreekt VLM alvast van een succes. “Van kwartels tot veldleeuweriken, van bijen tot kolibrievlinders, de vogelakkers bruisen al in hun eerste jaar van het leven”, zo klinkt het.

Met de aanleg van vogelakkers in de Leemstreek werd dit jaar het startschot gegeven van het soortbeschermingsprogramma grauwe kiekendief. De vogelakkers zijn ingezaaid met afwisselend luzerne- en gemengde grasstroken, en zijn goed voor 23 hectare foerageergebied voor die zeldzame roofvogel. De landbouwers legden de vogelakkers aan door met VLM een beheerovereenkomst te sluiten. In ruil voor de aanleg en het onderhoud krijgen de akkerbouwers een vergoeding. Lokale veehouders gebruiken de eiwitrijke luzerne als hoogwaardig voeder voor hun vee.

Op de grauwe kiekendief is het nog wachten, maar dat de vogelakkers nu al een oase zijn voor heel wat soorten staat buiten kijf, aldus VLM. “Zo zorgen akkervogels en insecten er voor een drukte van jewelste”, zo klinkt het tevreden. “Naast dagpauwoog en kolibrievlinder, hommels, bijen en zweefvliegen werden nog tal van andere insecten aangetroffen. Ze vormen een ideaal hapje voor jonge vogels. Kwartels lieten van zich horen en kneutjes, gele kwikstaarten, boerenzwaluwen en vele veldleeuweriken vlogen in het rond. Er werd zelfs een veldleeuwerik gespot met rupsen in zijn snavel voor zijn jongen.”

In Nederland is het aantal broedparen van de grauwe kiekendief sterk gestegen sinds de aanleg van vogelakkers. “Nu blijkt dat ook in Vlaanderen de akkervogels het er naar hun zin hebben, is er goede hoop dat de grauwe kiekendief ook bij ons als vaste broedvogel zal terugkeren en dat andere zeldzame soorten zoals de grauwe gors hiervan mee profiteren”, zo hoopt VLM. “De interesse in de innovatieve vogelakkers is alvast groot. Zo vond er bij de start van het soortbeschermingsplan al een druk bijgewoonde infovergadering en terreinbezoek plaats met geïnteresseerde landbouwers, jagers, natuurbeschermers en milieuambtenaren.

De komende weken staan er verspreid in de Leemstreek nog een aantal informatievergaderingen op het programma. Het soortbeschermingsprogramma grauwe kiekendief in de Leemstreek wordt in goede banen geleid door een samenwerkingsverband met een gebiedscoördinator van Regionaal Landschap Zuid-Hageland, de Werkgroep Grauwe Gors, de Nederlands Werkgroep Grauwe Kiekendief, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en uiteraard de lokale boeren zelf. 

Meer info: VLM

Bron: VLM, VILT, 10 juli 2017