OKW-project wordt ook verder uitgevoerd na PDPO-subsidies: Zemst zet succesvol houtkantbeheer zelf verder

In Zemst werd de afgelopen jaren nauw samengewerkt om het landschap te beheren. Trage wegen, weilanden, akkerlanden en natuurgebieden zijn er vaak nog omgeven door kleine landschapselementen waaronder waardevolle houtkanten, knotbomen en bomenrijen. De afgelopen twee jaar bundelden landbouwers, natuurverenigingen en particulieren hun krachten om mee in te staan voor dit landschapsbeheer. “Zemst is door de resultaten overtuigd om het project verder te zetten en het kostenplaatje met eigen middelen op zich te nemen”, klinkt het.

Tijdens de afgelopen maanden zochten meer mensen het platteland op voor een ontspannende wandeling. Zo herontdekten ze in hun nabije omgeving prachtige plekken langsheen veldwegen in de buurt. Trage wegen, weilanden, akkerlanden en natuurgebieden zijn vaak nog omgeven door kleine landschapselementen waaronder waardevolle houtkanten, knotbomen en bomenrijen. In Zemst werd de afgelopen jaren nauw samengewerkt om het landschap te beheren.

Efficiënt beheer

“Dat gevarieerde landschap is immers het resultaat van heel regelmatige en doordachte beheerwerken om die kleine landschapselementen in stand te houden”, zegt Magda Van Stevens, voorzitter van Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK). “Die groene linten in het landschap zijn niet alleen een lust voor het oog. Ze zijn essentieel voor de biodiversiteit in het landbouwlandschap. Bovendien temperen ze ook erosie van landbouwpercelen door wind en water en zorgen ze voor beschutting voor het vee. Houtkanten kunnen eveneens een belangrijke rol spelen in de captatie van CO2. Een goed onderhouden houtkant kan per jaar gemiddeld zo’n 3,66 ton CO2 per kilometer opslaan.”

“De echte economische meerwaarde door het oogsten van brandhout en geriefhout is echter grotendeels verloren gegaan”, vult Mathias D’Hooghe van Boerennatuur Vlaanderen aan. “Om die landschapselementen te behouden is het daarom nodig om op zoek te gaan naar een efficiënte aanpak van het beheer en ook naar de nodige centen om dat beheer uit te voeren. Wij ondersteunen daarom landbouwers, natuurverenigingen en particulieren die mee willen instaan voor dit landschapsbeheer.”

Vlaams project voor plattelandsontwikkeling

“Via een Vlaams project voor plattelandsontwikkeling ‘Loket Onderhoud Buitengebied (LOB)’ gecoördineerd door Regionaal Landschap Brabantse Kouters in samenwerking met de gemeente Zemst, Boerennatuur Vlaanderen en de intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura zijn we in 2018 gestart met een efficiënt beheer”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant voor Platteland.

“Een goede beheervisie en afstemming tussen de natuur- en landbouwsector was daarbij essentieel”, vertelt Joeri Van den Brande, schepen gemeente Zemst bevoegd voor Natuur en Landbouw . “Vanuit de gemeente Zemst zijn we dan ook erg opgetogen dat de eerste resultaten daarvan zichtbaar worden in het landschap.”

In de afgelopen 2 jaar beheerde Zemst via het LOB 860 meter houtkanten en 272 knotbomen bij landbouwers, particulieren, natuurverenigingen en op gemeentelijke gronden. “Als gemeente hebben we ook de nodige middelen uitgetrokken om dit waar te maken”, gaat de schepen verder. “De gemeentelijke subsidies voor uitvoering van het beheer werden behoorlijk opgetrokken. Zemst is door de resultaten overtuigd om het project verder te zetten en het kostenplaatje met eigen middelen op zich te nemen. In tussentijd wordt er hard gezocht naar nieuwe financieringsmogelijkheden.”

Nieuwe investeringen

Wie kleine landschapselementen in Zemst wil laten beheren, kan contact opnemen met Regionaal Landschap Brabantse Kouters of met Boerennatuur Vlaanderen voor advies en ondersteuning. “Wij komen ter plaatse kijken, geven advies en kunnen ook de werken laten uitvoeren rekening houdend met de gebiedsvisie, de natuurwaarden en de toestand waarin de kleine landschapselementen zich nu bevinden”, klinkt het. Boerennatuur Vlaanderen investeerde recent samen met landbouwers in een nieuwe velkop om het beheer van houtkanten en knotbomen machinaal uit te voeren via landbouwers uit Zemst.

Bron: Vilt, 27 januari 2021