Oproep kwaliteitsvolle, innovatieve plattelandsprojecten - provincie Limburg

Omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland – budget: 650 312,81 EURO

Projectvoorstellen binnen deze maatregel dienen invulling te geven aan één van de volgende acties:

  • De beleving van het platteland verhogen

  • Een geïntegreerde landschapszorg bevorderen

  • De sociale samenhang en betrokkenheid van plattelandsgemeenschappen verhogen

  • Welzijn van kwetsbare groepen verhogen

  • Zorgverlening op het platteland optimaliseren

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen’ (projectkost bestaat uit >50% investeringskosten – link met landbouw)

  • ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’ (gericht op samenwerking bij dienstverleningsprojecten – link met landbouw of platteland)

OKW - projecten kunnen rekenen op financiële ondersteuning van Europa, Vlaanderen en van de provincie.

Procedure

Om  Vlaamse en provinciale en/of Europese cofinanciering (maximaal 65% van de totale projectkost) aan te vragen voor een plattelandsproject moet u een projectaanvraag indienen bij het plattelandsloket van de provincie Limburg. Alvorens een projectaanvraag in te dienen is men verplicht zijn project af te toetsen bij het Plattelandsloket.

Bij de selectie van projecten wordt rekening gehouden met de inhoudelijke en procesmatige beoordelingscriteria zoals opgenomen in het provinciaal plattelandsontwikkelingsplan en de beoordelingsfactoren die u terug vindt in de documenten op de website van de provincie Limburg.

Let op: 1 Maart 2019 - 12u00 is de deadline voor de indiening van een projectaanvraag.

Deze aanvraag dient te gebeuren via het e-loket van de Vlaamse Landmaatschappij. 

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij het Plattelandsloket (Jan Noelmans – 011 23 74 42 – jan.noelmans@limburg.be)