Provincie West-Vlaanderen: oproep plattelandsprojecten 2021!

De oproep voor OKW en P+ is gestart en wordt afgesloten op 3/5/2021 om 12 uur.
De oproepen van Leader worden binnenkort verwacht en ook afgesloten begin mei. 
Wil meer info over deze oproepen? Schrijf je dan hier in voor de inspiratiesessie op 08/03!

Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen voorzien samen ca 5 miljoen euro, voor de ondersteuning van plattelandsprojecten in het landelijk West-Vlaanderen voor de komende twee jaar.
De middelen worden voorbehouden voor projecten die passen binnen de Europese doelstellingen. Daarbij vraagt bevoegd minister Demir om extra aandacht te hebben voor landbouw en korte keten, eenzaamheid en biodiversiteit.
Deze doelstellingen en thema’s worden dan verfijnd in de verschillende programmaonderdelen in West-Vlaanderen.
 
Voor Leader Westhoek wordt ongeveer 1,2 miljoen euro ter beschikking gesteld, voor Leader Midden-West-Vlaanderen ongeveer 450.000 euro.

Deze middelen worden voorbehouden voor landbouwprojecten die zich toespitsen op kennisoverdracht en innovatie, projecten die de streekidentiteit versterken en promoten, en projecten die werken rond armoede en kwetsbaarheid op het platteland.

Zowel openbare besturen als bedrijven of natuurlijke personen kunnen Leadersteun aanvragen, op voorwaarde dat het project past in het thema en dat het zich afspeelt in het Leadergebied.
Je kan steun krijgen van 30% tot 65%.

Voor Omgevingskwaliteit 'investeringen' is er ongeveer 1,1 miljoen euro steun voorzien, voor 'samenwerking/dienstverlening' ongeveer 645.000 euro. 

Investeringsprojecten moeten passen binnen één van de vijf deelthema’s, nl. streekidentiteit, open ruimte vrijwaren en ontwikkelen, aandacht voor kwetsbare groepen, leefbare dorpen en een functioneel wegennet.

Dienstverlening/ en/of samenwerkingsprojecten zijn proefprojecten rond landbouw en klimaat, samenwerking tussen micro-ondernemingen, milieuacties, biomassa, landbouwverbreding, samenwerking rond erfgoed en samenwerking rond armoede.

OKW-steun kan alleen voor openbare besturen en vzw’s en in sommige gevallen voor micro-ondernemingen. 

Investeringen krijgen maximaal 30% steun, dienstverleningsprojecten maximaal 65%.Heb je een projectidee? Mail naar plattelandsloket@west-vlaanderen.beLeg ons in 1 A4’tje je idee uit:

  • Wie ben je, welke organisatie vertegenwoordig je
  • Wat is je projectidee
  • Waarvoor wil je graag steun.