Perceelsranden ideale voedingsbodem voor nachtzwaluw

De perceelsranden die landbouwers al dan niet via een beheerovereenkomst inrichten en onderhouden vormen een interessant jachtgebied voor heel wat soorten, waaronder ook de nachtzwaluw. Die blijkt vooral erg graag in Limburg te vertoeven, onder meer rond het militair domein. Al sinds 2009 voert de UHasselt, samen met verschillende partners, intensief onderzoek naar de leefgewoonten van de nachtzwaluwen in Limburg. Dat laat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) weten. 

Het aanleggen van perceelsranden die met hun grote biodiversiteit een broodnodige afwisseling vormen voor de intensief bewerkte percelen, lokt ook minder bekende gasten zoals de nachtzwaluw. In Meeuwen-Gruitrode bijvoorbeeld worden in de buurt van het militair domein regelmatig jagende nachtzwaluwen opgemerkt boven perceelsranden onder beheerovereenkomst met VLM. “Een interessante waarneming want de nachtzwaluw is een soort die zijn vaste stek heeft in heidegebieden en die intensieve landbouwgebieden mijdt”, zo klinkt het.

Nachtzwaluwen zijn grondbroedende trekvogels die slechts enkele maanden per jaar in onze contreien aanwezig zijn. Tussen april en augustus komen ze naar de Kempense zandgronden om er in heidegebieden te broeden. Al sinds 2009 voert de UHasselt, samen met verschillende partners, intensief onderzoek naar de leefgewoonten van de nachtzwaluwen in Limburg. Elk jaar opnieuw plaatsen ze daarvoor radiozenders en GPS-loggers op nachtzwaluwen om hen ‘s nachts en overdag te volgen.

Uit het onderzoek blijkt dat de nachtzwaluwen hun ruimtegebruik niet beperken tot de onmiddellijke omgeving van hun nest of zangposten, in dit geval het militair domein van Meeuwen-Gruitrode. Opvallend is dat de vogels gebruikmaken van de omliggende extensieve landbouwpercelen om voedsel te zoeken. “Dat de perceelsranden voor vogels een interessant jachtgebied vormen, hoeft niet te verbazen”, aldus VLM. “Er komen meer insecten voor dan op de ernaast gelegen intensief bewerkte landbouwpercelen. Zij zijn een ideaal hapje voor vogels – en dus niet alleen voor vogelsoorten die we normaal verwachten in landbouwgebied.” 

Bron: Vilt, 20.04.2018