Projectoproep LEADER Hageland+

LEADER-thema's

Binnen  het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van onderstaande invalshoeken vallen:
Leefbare dorpen

  • Opwaarderen van ruraal infrastructuur
  • Investeren in functionele wegen om leefbaarheid van platteland en
  • Mobiliteit tussen dorpen te verhogen

Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap

  • Landbouwers en ondernemers in nood ondersteunen op het platteland
  • Sociale armoede: vereenzaming en eenzaamheid op het platteland
  • Sociale-economieprojecten inzetten op het platteland

Profilering en promotie van de streekidentiteit (Met inbegrip van toerisme en recreatie)

  • Bevorderen van recreatieve activiteiten
  • Zichtbaarheid geven aan regionale identiteit en lokale initiatieven in het Hageland
  • De streekidentiteit (Regional Branding) gebruiken om ondernemerschap te stimuleren en om nieuwe concepten van dienstverlening of distributie in een bredere regio makkelijker ingang te doen vinden.

Afbakening LEADER-gebied Hageland

Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.

Project types

Deze oproep is een restoproep op budgetjaar 2018. Voor deze oproep is hierdoor een beperkt budget van 86.780 € beschikbaar.
Deze oproep is zowel voor kleinschalige projecten tot 5.000 euro als voor grotere projecten. Deze zijn op te delen in dienstverleningsprojecten en investeringsprojecten. Dienstverleningsprojecten hebben een totale projectkost van maximaal 50.000 euro en investeringsprojecten van maximaal 125.000 euro. De projecten moeten de versterking van het platteland beogen.
Ook initiatieven voor de inrichting van trage wegen kunnen ingediend worden. Echter enkel op het grondgebied van  gemeenten waar een trage wegenplan is uitgewerkt. Per gemeente is hiervoor maximaal 10.000€ cofinanciering voorzien.

Cofinanciering en projectindiening

Weerhouden projecten komen in aanmerking voor 60% cofinanciering, en zijn uitvoerbaar vanaf goedkeuring. In de loop van de maand mei zal de eindebeoordeling van de projecten plaatsvinden. 30 juni 2020 is de uiterste looptijd van de ingediende projecten.

In totaal is voor deze restoproep 86.780 € beschikbaar.

Projecten moeten digitaal ingediend worden via het Plattelandsloket dat je terugvindt op www.vlm.be. Digitaal indienen via het plattelandsloket kan tot woensdag 28 februari 2018 om 12 u ’s middags.

Contact

Met vragen of voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met het LEADER-secretariaat  (Pierre-Bernard Van Acker, 016/26.77.53  hagelandplus@vlaamsbrabant.be ).