Projectoproep Limburgse plattelandsprojecten 2022

Binnen de projectoproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’ hebben het provinciaal managementcomité en de Plaatselijke Groepen Haspengouw en Kempen en Maasland op 16 september 2021 een geclusterde projectoproep gelanceerd.

De oproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’, met een totaalbudget van 3 039 604,44 euro, bundelt de volgende oproepen van de verscheidene plattelandsprogramma’s:

 • Oproep Leader Haspengouw t.b.v. € 645 752,00
 • Oproep Leader Kempen en Maasland t.b.v. € 645 752,00
 • Oproep Europees herstelfonds t.b.v. € 712 000,00
 • Oproep Omgevingskwaliteit en -vitaliteit t.b.v. € 585,288,92
 • Oproep Platteland Plus t.b.v. € 450.811,52

Door de uitwerking van één algemene oproep waarin alle onderstaande thema’s, van de desbetreffende programma’s, zijn opgenomen trachten we een transparante oproep te verspreiden naar de alle plattelandsactoren.

Leader Haspengouw en Leader Kempen en Maasland:

 • Leefbare dorpen
 • Bodem- en waterbeheer
 • Landbouw- en natuureducatie

Omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland (OKW)

 • De beleving van het platteland verhogen
 • Een geïntegreerde landschapszorg bevorderen
 • De sociale samenhang en betrokkenheid van plattelandsgemeenschappen verhogen
 • Welzijn van kwetsbare groepen verhogen
 • Zorgverlening op het platteland optimaliseren

Platteland plus’ (P+)

 • Toerisme, recreatie en streekproducten
 • Ondernemerschap op het platteland
 • Detailhandel en diensten op het platteland

Projectoproep Herstelfonds

 • Aanleg, ontwikkeling en beheer van groene ontmoetingsplekken
 • Herstel en uitbreiding fiets-, en wandelpaden en trage wegen (inclusief het landschapsherstel)
 • Tegengaan vereenzaming
 • Lokale landbouw en Korte keten, diversificatie van landbouwactiviteiten

Meer informatie over de verschillende plattelandsprogramma’s kan u vinden op platteland.limburg.be. U kan op deze website, per plattelandsprogramma’s, tevens de noodzakelijke documenten downloaden. 

In deze oproep willen we inzetten op innovatieve projecten die een langdurige, structurele meerwaarde betekenen voor de regio en de provincie Limburg om op deze wijze een hefboomwerking te creëren op het Limburgs platteland. Om gevolg te geven aan deze doelstelling willen we binnen de oproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’ projecten vooropstellen met een minimale projectkost van 150.000,00 euro. De bovengrens van 1.000.000,00 euro blijft behouden.

De projectconcepten (max. 3 A4’s) dienen uiterlijk 29 november 2021 om 16u. te worden ingediend bij de directie Ondernemen - dienst Landbouw en Platteland via landbouwenplatteland@limburg.be. Het projectconcept wordt toegeleid naar het aangewezen plattelandsprogramma waarbij de geldende procedure wordt gevolgd van het desbetreffende programma. De promotor wordt hiervan op de hoogte gesteld en begeleid doorheen de procedure door het Plattelandsloket.

Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65 % plattelandssteun ontvangen. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juni 2022, met een uitvoeringsperiode tot uiterlijk 30 juni 2024.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en de bespreking van uw projectconcept, kan u steeds terecht bij Karel Leysen, coördinator Plaatselijke Groep Kempen en Maasland (karel.leysen@limburg.be – 011| 23 74 22) of bij Davy Froyen, coördinator Plaatselijke Groep Haspengouw (davy.froyen@limburg.be – 011| 23 74 22).