Provincie Oost-Vlaanderen: oproep plattelandsprojecten 2022

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een nieuwe oproep voor provinciale plattelandsprojecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Dit is de laatste oproep die kadert in de overgangsperiode die Europa voorziet in aanloop naar de volgende programmaperiode.

Voor projecten die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland, is een budget beschikbaar van 1,2 miljoen euro (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus). De maximale cofinanciering bedraagt 65%.

We zoeken projecten die aansluiten bij de volgende hoofdthema's:

  • Ondernemen
  • Armoede en welzijn
  • Erfgoed en toerisme
  • Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen
  • De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Enkel Actie 2.6 Inrichten en verfraaien van multifunctionele ontmoetingsruimten komt niet in aanmerking voor de oproep 2022.

Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor eenzaamheid, lokale landbouw en korte keten, en biodiversiteit.

Je projectidee indienen?

Heb je een goed projectidee, vul dan vóór 15 april (12u 's middags) het aanmeldingsformulier in.

De volgende stap is de definitieve indiening via het e-loket op 1 juli 2022 (12u 's middags).

Goedgekeurde projecten kunnen starten vanaf 1 januari 2023.  

Nog vragen?

Contacteer coördinator Annelies via platteland@oost-vlaanderen.be of 09 267 86 71.