Provincie Vlaams-Brabant helpt je bij het uitwerken van jouw plattelandsproject

Subsidies voor je plattelandsproject

Wil je meewerken aan een vitaal platteland? Zoek je hiervoor subsidies? De Provincie Vlaams-Brabant zorgt samen met Vlaanderen en Europa voor dat extra financiële duwtje in de rug!

Check vooraf je idee

Heb je een idee? Neem dan contact op met de plattelandscoördinator. Samen kijken we of je onderwerp in aanmerking komt. We geven extra aandacht aan 3 thema’s:

 • Eenzaamheid op het platteland
 • Korte keten
 • Biodiversiteit

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

VZW’s, gemeenten, diensten, instellingen en hun samenwerkingsverbanden. 

Enkele regels

Je project heeft een duidelijke link met landbouw en/of platteland en past binnen het provinciale plattelandsbeleidsplan.

 • Je project vindt plaats in de provincie Vlaams-Brabant (uitgezonderd Leuven) en verbetert de leefbaarheid op het platteland.
 • We subsidiëren geen Investeringen en steunverlening bij privépersonen.
 • Studies zonder concrete projectrealisaties komen niet in aanmerking.
 • We betalen max. 65% van de projectkost.
 • Na goedkeuring, kan je starten in voorjaar 2023.

Aan de slag!

 • Een idee? Neem contact op met de plattelandscoördinator
 • Volg de online workshop ‘Hoe dien ik een project in via het e-loket?’ op dinsdag 29 maart, van 9 tot 11 uur. Schrijf je in via platteland@vlaamsbrabant.be
 • Download alle nuttige documenten op: www.vlaamsbrabant.be/plattelandsoproep
 • Dien je aanvraag via het e-loket in, ten laatste op maandag 20 juni, om 16 uur 

Extra informatie

Eva Roeykens, plattelandscoördinator dienst landbouw016-26 74 11 - platteland@vlaamsbrabant.be