Provincie West-Vlaanderen lanceert nieuw herstelfonds voor plattelandsprojecten rond recreatie

De Provincie West-Vlaanderen lanceert dit najaar opnieuw een oproep naar besturen, vzw’s, lokale ondernemingen voor steun aan plattelandsprojecten. Via de maatregelen Omgevingskwaliteit, Platteland+ en Leader kunnen middelen verkregen worden zoals vanouds. Nieuw dit jaar is het herstelfonds waarbij de focus vooral ligt op recreatieve infrastructuur.

Herstelfonds

Via het herstelfonds biedt de Provincie extra financiële steun voor de optimalisatie van wandel- en fietspaden en het creëren van ontmoetingsplekken en rustpunten.

Ook projecten die vereenzaming tegengaan, (samen)werken rond lokale voedselstrategieën, of korte keten, toerisme, landschapsherstel en landbouwverbreding maken kans op steun. Belangrijk is dat er een relatie moet zijn met het herstel na de coronaperiode.

Voorwaarden

Projecten in het kader van het herstelfonds kunnen 65% steun krijgen met een maximum van 50.000 euro. Deze projecten moeten passen binnen het kader voor plattelandsprojecten en niet gelegen zijn op het grondgebied van één van de vier centrumsteden (Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare).

Webinar

Op dinsdag 12 oktober organiseert de Provincie een webinar waarop niet alleen uitleg wordt gegeven, maar waar ook inspiratie kan opgedaan worden voor mogelijke projecten. Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/plattelandsprojecten.

Oproep plattelandsprojecten

Naast het Herstelfonds, zullen in 2022 ook nog altijd de reguliere oproepen lopen voor plattelandsprojecten via Platteland +, Leader Westhoek, Leader Midden West-Vlaanderen en Omgevingskwaliteit. Projecten die in aanmerking komen gaan o.a. over samenwerking- of investeringsprojecten voor leefbare dorpen, korte keten, het klimaat, erfgoed of armoede. Nieuw hier is dat de beperking van 1 project per gemeente voor een dorpshuis of de herinrichting van een dorpskern niet meer geldt.

Lokale besturen, vzw’s, lokale partners en lokale ondernemingen kunnen bij het plattelandsloket van de Provincie terecht met hun vragen naar steun voor hun projecten.

Een pojectidee pitchen kan via plattelandsloket@west-vlaanderen.be. De Provincie kijkt dan samen verder wat de mogelijkheden zijn.