Rurant boost agrotoerisme met startkit

Heb je plannen om te starten met een kinderboerderij, hoeve-ijs, jeugdlogies, dierentherapie of een B&B? Landbouwers die hun activiteiten willen verbreden, kunnen hun plannen concreet maken met de startkit ‘Beleving op de boerderij’. Rurant bundelde de expertise en ervaringen en wil hiermee helpen bij de opstart van het belevingsaanbod voor bezoekers op boerderijen.

Hoe spreek je best je doelgroep aan? Hoe begin je aan een markstudie, omgevingsanalyse of bedrijfsscan? En ook, waar vind je de tijd om dit allemaal te doen? De Beleverij, een lerend netwerk van 13 ondernemende boeren, kwam de laatste twee jaar geregeld samen om hun expertise en ervaringen te delen. Al deze nuttige informatie is nu gebundeld in de startkit om landbouwers die willen verbreden op weg te helpen. Dat het plattelandstoerisme aan een opmars bezig is, blijkt uit de cijfers. De Nederlandse universiteit van Wageningen schat het groeipotentieel van het agrotoerisme op 30 procent. En hoewel de winstmarges van de activiteiten eerder beperkt zijn, is er ruimte voor een hogere prijszetting dankzij de grote gastenwaardering en de, om het met een marketingterm te zeggen, USP of ‘unique selling proposition’. “We stellen vandaag een groeiende vraag naar beleving op het platteland vast”, zegt Antwerps gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen. “Dat levert schitterende kansen op voor landbouwers die hun activiteiten willen verbreden. Toch gebeurt dit in de praktijk nog veel te weinig. De Beleverij wil een katalysator zijn om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.” Bijkomend voordeel is dat je door de oefening te maken met een helikopterzicht naar je eigen bedrijf kan kijken. Je kan even afstand nemen en de oogkleppen afnemen om na te denken over je project. “Er zijn heel wat voordelen aan landbouwverbreding,” aldus Helsen. “Het belevingsaanbod zorgt voor extra inkomsten. Zo vergroot de zelfredzaamheid van onze landbouwers. Tegelijkertijd verhoogt het maatschappelijk draagvlak voor hun landbouwactiviteiten. Bekend maakt bemind!” Bron: Vilt, 10 september 2019