Vijf nieuwe plattelandsprojecten versterken de Westhoek

Eind juni werden vijf projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Westhoek’, het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio. De vijf projecten krijgen in totaal 254.912,98 euro Europese, Vlaamse en provinciale steun.

Vijf goedgekeurde projecten

74.412,98 euro steun gaat naar het project ‘Aan de slag met Smartfarming’ van Inagro, het adviescentrum voor land- en tuinbouw in Beitem (Roeselare). Dat project wil landbouwers aanzetten om meer gebruik te maken van precisielandbouwtechnologiën. Drones bijvoorbeeld kunnen hen helpen bepalen welke zones van de graanakkers meer of minder bemesting nodig hebben.

Inagro ontvangt ook 39.000 euro steun voor het project ‘Agromechatronicasector meets Smarter Technology’. Via dat project worden jaarlijks twee evenementen georganiseerd in de Westhoek. Die moeten bedrijven die landbouwmachines ontwerpen en bedrijven die actief zijn in hoogtechnologische Smart Farming-technieken in contact brengen met elkaar.

Een derde goedgekeurde project is ‘De Klankmakerij’ van vzw Festival Dranouter. De vzw kan rekenen op een subsidie van 109.500 euro. ‘De Klankmakerij’ is een all-weather attractie met verschillende interactieve spel-elementen rond muziek, klank en streekidentiteit.

Voor het inrichten van de ‘Ontvangstruimte voor bezoekers van de Brouckmolen’ (Beveren-aan-den-Ijzer) ontvangt Marijn Bulckaert 17.000 euro. Wandelaars en bezoekers zullen dankzij de ontvangstruimte gebruik kunnen maken van sanitair en een picknickruimte.

15.000 euro Leadersteun gaat naar vzw Westhoek Holsteins. Door de jeugd te betrekken bij hun tweejaarlijkse jongveeshows willen zij de hedendaagse landbouw in een goed daglicht stellen.

Europees programma

Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen zijn twee leadergebieden: de ‘Westhoek’ (18 gemeenten) en ‘Midden-West-Vlaanderen’ (14 gemeenten).

Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouw, willen de streekidentiteit profileren en promoten of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

4,84 miljoen euro voor projecten in de Westhoek

Tot 2020 is in totaal 4,84 miljoen euro aan steun beschikbaar voor plattelandsprojecten in de ‘Westhoek’. 1,47 miljoen euro is weggelegd voor de regio ‘Midden-West-Vlaanderen’. Deze enveloppes bestaan uit 50 % Europese, 25 % Vlaamse en 25 % provinciale steun. Daarmee staat de Provincie in voor 1,57 miljoen euro aan middelen.

Sinds 2014 werden voor ‘Leader Westhoek’ al 43 projecten goedgekeurd. In totaal werd zo al ruim 3,45 miljoen euro Leadersteun aan de Westhoek toegekend.

Nieuwe oproep

Via een nieuwe oproep gaat de plaatselijke Leadergroep op zoek naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden. Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de Westhoek kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 april 2019.