Vlaams-Brabant telt 12 'vijfsterrenlandbouwers'

Twaalf landbouwers uit het Dijleland zijn door de provincie Vlaams-Brabant benoemd tot ‘vijfsterrenlandbouwers’. “Twee jaar lang zijn ze met ons aan de slag gegaan om hun bedrijf aantrekkelijker te maken voor verschillende diersoorten”, legt Annabel Pennings van het Regionaal Landschap Dijleland vzw uit. Zo kwamen er 5,7 kilometer heggen en houtkanten, 51 (fruit)bomen, een poel, 18 nestkasten en 3 hectare patrijzenakker in de regio bij.

In het kader van het project ‘Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur’ zocht het Regionaal Landschap Dijleland landbouwers die extra inspanningen wilden leveren voor de natuur en de dieren op en rond hun bedrijf. Dit innovatief plattelandsproject kreeg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en enkele realisaties kregen een subsidie van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Ook de provincies Vlaams Brabant voorzag een subsidie van ruim 32.000 euro.

Twaalf landbouwers werden bereid gevonden om met Regionaal Landschap Dijleland aan de slag aan te gaan om een plan uit te werken om hun bedrijf aantrekkelijker te maken voor verschillende diersoorten. Heggen en houtkanten werden aangeplant, een poel gegraven, nestkasten geplaatst en in de gemeenten Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Huldenberg, Kortenberg, Overijse en Tervuren kwam er een patrijzenakker. Hiervoor werden beheerovereenkomsten afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), bijvoorbeeld voor de aanleg van bufferstroken langs de heggen of voor botanisch beheer.

“Dit project toont aan dat landbouwers erg begaan zijn met de natuur rondom hun bedrijf. Voor de landbouwer en het omgevende platteland brengt dit heel wat voordelen met zich mee, zoals bestuiving, plaagbestrijding, erosiebestrijding, een bufferende werking tegen klimaatverandering en een mooie inpassing in het landschap”, aldus Monique Swinnen, gedeputeerde voor Landbouw in Vlaams-Brabant.

Ook haar collega Bart Nevens, gedeputeerde voor Leefmilieu, is tevreden met het resultaat. “Onze natuur staat onder druk ook in de open ruimte. Net daarom steken we in nauw partnerschap met onze landbouwers de natuur een handje toe en geven we die natuur extra zuurstof dankzij deze investeringen. Dit project zorgt voor rustplaatsen en nestgelegenheid voor diverse diersoorten binnen het landbouwlandschap en zo maken ze het landschap en de biodiversiteit meer divers en weerbaarder voor uitdagingen zoals droogte”, stelt Nevens.

Tom Cockx is één van de twaalf vijfsterrenlandbouwers. Op zijn gemengd bedrijf in Tervuren plantte hij 160 meter gemengde heg en een hoogstamboomgaard met 40 fruitbomen. “Kleine landschapselementen zoals heggen, een boomgaard en bomenrijen maken dit landschap mooier. Bovendien zorgen ze voor schaduw voor onze koeien. In de heg zitten ook doornige soorten. Zo zitten vogels, zoals mezen, veilig voor hun vijanden, zoals eksters en katten. Hoe meer vogels we op ons bedrijf hebben hoe beter”, klinkt het.

Die zorgen voor natuurlijke plaagbestrijding door bijvoorbeeld fruitmotten te vangen die de appels en peren kunnen beschadigen of door vliegen te vangen die het vee lastig vallen. Zo komt er een natuurlijk evenwicht. “We hebben ook een nestkast voor wilde bijen. Die zorgt voor extra bestuiving in mijn boomgaard”, vertelt Tom Cockx nog.

Om dit project extra in de kijker te zetten, heeft het Regionaal Landschap Dijleland een gratis wandeling uitgewerkt langs de twaalfsterrenlandbouwers. “Hiermee kan de wandelaar zelf het landschap vol boerennatuur ontdekken”, aldus coördinator Annabel Pennings.

Bron: Vilt, 29 mei 2020