Vlaamse landbouwers steeds meer bezig met watermanagement

Als gevolg van de klimaatopwarming zijn land- en tuinbouwers steeds meer bezig met watermanagement en het capteren van hemelwater. Zo werd de laatste jaren op 157 hectare landbouwgrond klassieke drainage omgevormd naar peilgestuurde drainage. Daarnaast werden er 67 stuwen aangelegd en 62 hectare met houtsnippers vermengd.

Deze cijfers komen van Boerennatuur Vlaanderen, een organisatie die land- en tuinbouwers onder andere ondersteunt bij projecten die gaan over het langer vasthouden en laten infiltreren van regenwater, het vertragen van de afvoer van water, het cyclisch gebruik van waterbronnen en het mitigeren van knelpunten rond kwaliteitsdoelstellingen.

De organisatie merkt op dat watermanagement een steeds belangrijkere rol speelt op land- en tuinbouwbedrijven. “Droogteperiodes worden steeds extremer en watertekorten stapelen zich op. Anderzijds dient nog steeds rekening te worden gehouden met piekbuien die wateroverlast veroorzaken”, klinkt het.

Samen met landbouwers vormde Boerennatuur Vlaanderen de laatste jaren 157 hectare aan landbouwgrond om van klassieke drainage naar een peilgestuurd systeem, waardoor een beter watermanagement kan plaatsvinden. “In dat geval worden de bestaande drainagebuizen op een moerbuis aangesloten die in een peilput eindigt. Via deze put kun je de afvoer van regenwater tegenhouden waardoor het beschikbaar blijft voor de gewassen”, legt Leen Vervoort van Boerennatuur Vlaanderen uit. Voor meer uitleg over de werking verwijst zij naar deze pagina.

Vervoort, die de omvormingskosten naar een peilgestuurd systeem op 1.000 euro schat, zegt dat er nog veel potentieel is in Vlaanderen. "Kijken we naar Nederland, daar is men nog verder en is het drainagesysteem van duizenden hectaren omgevormd."

Houtsnippers en knijpstuwen

Andere maatregelen die de afgelopen jaren in Vlaanderen genomen werden om de watercaptatie te verbeteren, was bijvoorbeeld het inwerken van lokale houtsnippers op 62 hectare akkerland. Dit systeem leidt tot een verbetering van de bodemkwaliteit en de waterinfiltratie.

Ook werden er de de jongste jaren 67 stuwen in perceelsgrachten aangelegd. Deze stuwen zorgen ervoor dat water in de grachten gebufferd kan worden. Door het gebruik van zogenaamde knijpstuwen in plaats van de klassieke stuwen ontstaat nog meer buffercapaciteit. In de onderstaande video legt Maarten Raman de werking van een knijpstuw uit.

Bron: Vilt, 25 maart 2021

Meer info

Dit project ontvangt steun via de PDPO III-maatregel 'Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking'.