VLIF steunt aardappeltelers bij omschakeling kiemremmer

Aardappeltelers zullen de kiemremmer chloorprofam dit seizoen voor het laatst kunnen inzetten. Belgapom liet op VILT.be reeds verstaan dat de impact van het Europese verbod niet min is omdat de alternatieven voor chloorprofam niet dezelfde effectiviteit hebben. De leden van Belgapom, aardappelverwerkers en -handelaars, investeerden mee in het onderzoek naar die alternatieven. De Vlaamse overheid gaat nu zijn steentje bijdragen aan de omschakeling naar natuurlijke kiemremmers. Vernevelingsapparatuur die nodig is voor de toepassing ervan wordt toegevoegd aan de lijst met investeringen die 30 procent subsidiabel zijn voor het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), net zoals automatische klimaatregeling voor de bewaarloods.

De erkenning van de kiemremmer chloorprofam werd door de Europese Commissie niet verlengd. Hierdoor mag chloorprofam vanaf 1 juli 2020 niet meer gebruikt worden op aardappelen. Deze actieve stof wordt aan landbouwers verkocht onder de merknaam CIPC en is een vaste waarde in de bewaring van aardappelen. Door toepassing van dit middel bij het inschuren (vloeibaar, of in poeder- of gasvorm) blijven aardappelen langer in kiemrust, wat naar kwaliteit toe belangrijk is voor aardappelen die pas maanden na de oogst verkocht en verwerkt worden.

“Er bestaan al alternatieven”, weet het Departement Landbouw en Visserij, “maar die zijn veeleisender naar infrastructuur toe. Bovendien is er specifieke apparatuur voor nodig. Met het wegvallen van chloorprofam zal de uitrusting van een bewaarloods voor lange bewaring van aardappelen dan ook aan meer eisen moeten voldoen.” Aardappeltelers staan dus voor een grote investering, nog buiten beschouwing gelaten dat een nultolerantie voor residuen van CIPC een bedreiging inhoudt voor bestaande bewaarloodsen. Belgapom waarschuwt namelijk dat zelfs een grondige industriële reiniging niet alle CIPC-kristallen uit de muur- en dakconstructie kan verwijderen. Als aardappelen van oogst 2020 gecontamineerd geraken, dan wordt die partij waardeloos tenzij er tegen dan een compromis met de Europese Commissie gevonden wordt.

Om in te spelen op de investeringsnoden in de aardappelsector, actualiseerde het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) zijn lijst van investeringscodes. “De betonconstructie van een bewaarloods is voor 15 procent subsidiabel. Hoger gerangschikt (30%), en dus meer kans makend op effectieve ondersteuning, zijn energiezuinige ventilatie en koeling van een aardappelbewaarloods. Daar komen nu twee nieuwe investeringscodes bij, voor automatische klimaatregeling en vernevelingsapparatuur ter verspreiding van natuurlijke kiemremmers”, verklaart Lea Elst van het Departement Landbouw en Visserij. Het hoeft daarbij niet om nieuwbouw te gaan want de overheid ondersteunt deze investeringen ook bij renovatie van een bestaande bewaarloods.

In het verleden stelde het resultaat van een CIPC-behandeling haast nooit teleur. Bij de nieuwe generatie (natuurlijke) kiemremmers luistert de toediening nauwer. Voor het natuurlijke hormoon met de handelsnaam 1,4SIGHT adviseert Bayer bijvoorbeeld om de behandeling ongeveer iedere vijf à zes weken te herhalen. Voor een goede werking van het middel moet de juiste apparatuur gebruikt worden om het product van vloeibare vorm in gasvorm te brengen en dient de landbouwer volgens advies te ventileren. Ventilatie en vernevelingsapparatuur moeten van buitenaf bediend kunnen worden want tijdens de behandeling mag er enkel intern geventileerd worden. Voor aardappeltelers wordt het dus belangrijk om over een bewaarloods te beschikken waarvan je alle deuren en ventilatie-openingen goed kan afsluiten zodat er geen natuurlijke tocht is bij het vergassen van een kiemremmer.

Bron: VILT