Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving

Filmpje

Wat is de maatregel 'Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving' nu juist? Davy De Dobbeleer (Vlaamse Landmaatschappij) geeft u een korte, maar duidelijke uitleg!

Dit is de link naar het filmpje op YouTube!

 

PDPO III-maatregel 'Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving'

Het Vlaamse platteland is sterk verstedelijkt. Het heeft niet enkel een hoge bevolkingsdichtheid en een sterk versnipperd landschap, ook de banden tussen het platteland en de nabije stad zijn zeer sterk. Zowel geografisch, functioneel als cultureel raken de plattelands- en stedelijke gebieden steeds meer verweven. De huidige communicatie- en vervoersmogelijkheden ondersteunen de economische, sociale en culturele interacties, waardoor de verschillen steeds kleiner worden: de stedelijke centra zijn polen voor tewerkstelling, diensten, onderwijs en ontspanning. Omgekeerd zijn stadsbewoners aangewezen op het omliggende platteland voor ecosysteemdiensten, zoals een groene omgeving, rust en recreatie. Inzake voedselproductie, waterhuishouding, energie en biodiversiteit levert het platteland belangrijke diensten aan de ganse samenleving, de stedelijke incluis. Door de sterke vervlechting wordt de dynamiek in de plattelandsgebieden deels bepaald door de stedelijke omgeving.

Deze maatregel wil mogelijkheden bieden aan plattelandsactoren om samen met de naburige stad of steden te werken aan deze dynamiek. Samenwerking tussen actoren die in verschillende regio’s of lidstaten zijn gevestigd, komt eveneens in aanmerking voor steun.

Binnen deze maatregel is samenwerking mogelijk op basis van lokale voedselvoorzieningen en hernieuwbare energie.