Berekening economische impact PDPO III - 2017

In deze studie wordt berekend wat het effect is van de PDPO-maatregelen investeringssteun en overnamesteun op een aantal economische parameters van de gesteunde bedrijven. De investeringssteun wordt opgesplitst per focusgebied. Uit de analyse blijkt dat zowel overnamesteun als investeringssteun ter bevordering van het concurrentievermogen een positief effect hebben op de bruto toegevoegde waarde van de bedrijven. De steun voor uitstootbeperkende investeringen heeft een negatief effect op deze parameter, maar zonder deze investeringssteun zou dit effect nog meer negatief zijn of zouden investeringen niet gebeuren. Nochtans zijn deze investeringen noodzakelijk om concurrentieel te blijven en de leefbaarheid van de Vlaamse bedrijven veilig te stellen.

Meer uitleg en het volledig rapport kunt u raadplegen op de website van het Departement Landbouw en Visserij.