Jaarverslag PDPO III - 2016

In februari 2015 kreeg het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III (2014-2020) officieel groen licht van de Europese Commissie. Eind 2016 verleende de overheid al bijna 81 miljoen euro steun aan onder meer investeringen, de oprichting van nieuwe land- en tuinbouwbedrijven, opleidingen in de landbouw, agromilieumaatregelen en Leaderprojecten op het Vlaamse platteland.

Bijna 2.400 landbouwbedrijven werden in 2016 bij hun investeringen ondersteund. 139 jonge landbouwers kregen steun voor de overname van een landbouwbedrijf.

Er werd ook ingezet op bebossing en agromilieu- en natuurbeheer. Bijna 39.000 hectare landbouwgrond zat onder een agromilieuverbintenis of beheerovereenkomst. Daarnaast ontvingen dertien bebossings- en zes boslandbouwprojecten een subsidie in 2016. Er werden twee inrichtingsprojecten afgerond in functie van Natura 2000 en 25 nieuwe projecten kregen groen licht.

In 2016 hebben 415 bedrijven hectaresteun biologische landbouw ontvangen, voor een totaal areaal van 4.037 hectare. Daarvan is 514 hectare in omschakeling en op 3.522 hectare werd de voortzetting van bio-landbouw gesteund.

In 2016 werden de eerste bedrijfsadviezen uitbetaald: 197 adviezen aan 155 landbouwers. De adviezen behandelden diverse thema’s: bedrijfseconomie, vergroening, randvoorwaarden, biodiversiteit, water, klimaat en arbeidsveiligheid.

De bijna 6.000 uitbetaalde opleidingen in de landbouw bereikten meer dan 126.000 deelnemers. De georganiseerde opleidingen waren zeer divers van aard, zowel qua thema als duurtijd: van cursussen en stages tot korte vormingsactiviteiten.

De eerste oproep voor het Europees Innovatie Partnerschap (EIP) was een succes. Er zijn vijf operationele groepen geselecteerd in 2016 rond een thema naar keuze of rond het thema Instandhoudingsdoelstelling/Programmatische Aanpak Stikstof (IHD/PAS). Dit voorjaar werd een tweede oproep gelanceerd.

Ook de plattelandsmaatregelen gingen van start in 2016. Er werden 74 nieuwe Leaderprojecten goedgekeurd, vijf samenwerkingsprojecten met de stedelijke omgeving, 18 projecten voor de versterking van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen en 21 projecten voor de versterking van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking.

Hier vindt u het jaarverslag 2016 van het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 - 2020 (PDPO III) terug.