10 demonstratieprojecten duurzame bemesting goedgekeurd

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) zijn onlangs tien demonstratieprojecten inzake duurzame bemesting goedgekeurd. De totale steun voor deze projecten bedraagt 1 miljoen euro. De projecten kaderen in de flankerende maatregelen ter ondersteuning van de bijkomende inspanningen die land- en tuinbouwers moeten leveren om te voldoen aan de strengere bemestingsnormen van het nieuwe mestactieplan.

Meer info vindt u op de algemene website van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij.