EU-erkenning als streekproduct bezorgt mooie meerwaarde

Een EU-erkenning als streekproduct vergroot de waarde van een agrovoedingsproduct met de helft. Voor wijnen en gedistilleerde dranken is de meerwaarde van de geografische aanduidingen BOB en BGA nog groter. Dat maakt een door de Europese Commissie gefinancierde studie duidelijk, die door Diederik De Smedt van de dienst Kwaliteitsbeleid werd toegelicht op een bijeenkomst over streekproducten in Den Haag.  

Een erkenning als oorsprongsbenaming (BOB), beschermde geografische benaming (BGA) of gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS) bekomen, vergt een inspanning van de producenten en de nationale of regionale overheid die zo’n aanvraag in goede banen leidt. Maar daar staat een mooie meerwaarde tegenover, zo blijkt uit een studie in opdracht van de Europese Commissie.

Voor alle streekproducten van de 27 lidstaten samen brengen de Europese geografische aanduidingen bijna 30 miljard euro extra in het laatje. Streekwijnen gaan met 65 procent van die globale meerwaarde aan de haal, op afstand gevolgd door landbouw- en voedingsproducten (19%) en sterke dranken (16%).

"Studiebureau AND International onderzocht enkel de meerwaarde van de geografische aanduidingen BOB en BGA, niet die van traditionele specialiteiten. Gemiddeld heeft een landbouwproduct of levensmiddel met zo’n Europese erkenning 1,55 maal de waarde van een vergelijkbaar voedingsproduct zonder label", vertelt Diederik De Smedt van de dienst Kwaliteitsbeleid bij DG Agri. "Bij wijnen (x2,75) en sterke dranken (x2,57) heeft een Europees label als streekproduct meer effect op de prijs."

De Smedt nuanceert wel meteen: "De meerwaarde betekent niet noodzakelijk een hogere winst voor de producent aangezien er geen rekening werd gehouden met de dikwijls hogere productiekosten. De kosten verbonden aan de productie van streekproducten erkend als geografische aanduiding liggen vaak hoger, bijvoorbeeld door de strikte eisen inzake traditionele productiemethoden of het gebruik van minder rendabele traditionele rassen en variëteiten."

Via het gemeenschappelijk landbouwbeleid ondersteunt de EU de promotie van land- en tuinbouwproducten, en streekproducten erkend als BOB/BGA/GTS in het bijzonder. Een geografische aanduiding is een vorm van intellectueel eigendomsrecht en beschermt producenten ook tegen imitaties of misbruiken.

Van de in totaal 1.148 landbouwproducten of levensmiddelen die door de EU erkend worden als streekproduct bestaat 28 procent  uit groenten en fruit, 19 procent uit kazen en 12 procent uit vers vlees. De Gentse azalea (BGA), het Brussels grondwitloof (BGA) en de Vlaams-Brabantse tafeldruif (BOB) zijn de bekendste inlandse land- en tuinbouwproducten die een Europese erkenning als streekproduct op zak hebben.

Geraardbergse mattentaarten, Poperingse hopscheuten, Liers Vlaaike, Lambiekbier en enkele vlees- en zuivelproducten brengen het totaal aantal geregistreerde benamingen voor ons land op 13. Daarnaast zijn er nog negen wijnen (Hagelandse wijn, Heuvellandse wijn, enz.) met een geografische aanduiding en een tiental geregistreerde benamingen van gedistilleerde dranken, denk maar aan Hasseltse of Balegemse jenever.

Bron: Vilt, 21 mei 2013