Doelstellingen van As 1

Door te investeren in ondermeer innovatie, kennis,ketenbeheer, structuurverbetering, kwaliteit en voldoen aan normen versterkt de concurrentiekracht van de Vlaamse land-, tuin- en bosbouwsector.

De aanmoediging van de vestiging van jonge, goed opgeleide landbouwers draagt bij tot de continuïteit in de sector, tot innovatie en tot het verbeteren van de competitiviteit.

Het stimuleren van duurzame investeringen in de, met de Vlaamse landbouw verankerde, agrovoedingssector versterkt de concurrentiekracht van de landbouw en de agro-voedingssector en verhoogt de tewerkstelling op het platteland.

Stimulering van verhoogde kwaliteit doet opportuniteiten ontstaan om zich te differentiëren ten opzichte van producten met een basiskwaliteit.