Goede overdraagbare praktijken

De taak van het Vlaams Ruraal Netwerk is om goede overdraagbare praktijken te detecteren.

Deze zullen hier opgelijst worden.

Nieuws

* In het kader van As 1 van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) keurde Vlaams landbouwminister Kris Peeters 13 demonstratieprojecten inzake duurzame landbouw (.pdf 25.9 KB) goed. Deze projecten worden gefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en zijn goed voor een bedrag van 1 miljoen euro.