Verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten

De primaire agro-voedingssector wordt, als eerste schakel in de verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten, dagelijks geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen.

Om de verwerking en de afzet van land- en tuinbouwproducten te verbeteren en te rationaliseren wordt investeringssteun verleend aan de primaire agro-voedingssector. Deze investeringen leiden tot een verhoging van de toegevoegde waarde van de land- en tuinbouwproducten en een verbetering van de concurrentiepositie van de sector.

Welke sectoren komen in aanmerking voor steun?

Vlees en vleeswaren, kleinvee en eieren, zuivel, groenten en fruit, niet-eetbare tuinbouwproducten, granen, zaaizaad en pootgoed, aardappelen, industriële groenten (vlas, hop, cichorei en koolzaad), biologische producten, alternatieve producten (hoeveproducten, streekproducten en medicinale planten).

De toepassing van deze maatregel gebeurt via oproepen door middel van ministeriële omzendbrieven, waarbij zal worden bekend gemaakt welke sector(en) specifiek in aanmerking komen voor die oproep. De oproepen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bekend gemaakt via persmededelingen in de gespecialiseerde pers en via de belangenorganisaties van de betrokken sectoren. De toelichting, de voorwaarden alsook het maximale steunbedrag zullen in de omzendbrief meegedeeld worden.

De steun wordt gegeven onder de vorm van een kapitaalpremie, in één of meerdere schijven uit te betalen. De steun bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele investering.

Contact:
Agentschap voor Landbouw en Visserij, Afdeling Structuur en Investeringen
Ellipsgebouw (4de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 41 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 95 - Fax 02 552 74 71
E-mail: rudy.geerts@lv.vlaanderen.be