Vestiging jonge landbouwers

De jongste jaren bedraagt het aantal gesubsidieerde eerste vestigingen in de Vlaamse landbouw ongeveer 200 per jaar. Een lichte stijging is merkbaar. Toch blijft de vestiging een risicovolle onderneming door onder meer de omvang van de ingezette kapitalen per bedrijf, de beperkte rendabiliteit, de lange terugverdientijden in de landbouwsector en de nood aan een volwaardig inkomen voor het gezin.

Deze maatregel heeft tot doel om de potentiële vestigingen in de landbouwsector maximaal om te zetten in reële vestigingen, zodat de continuïteit van de landbouwactiviteit in Vlaanderen wordt verzekerd en er voldoende dynamisme in de sector wordt gehouden om de structurele problemen op te lossen.

Onder volgende voorwaarden komt men in aanmerking:
■ de land- of tuinbouwer is jonger dan 40 jaar
■ hij/zij voldoet aan de minimumeisen inzake specifieke scholing voor de exploitatie van een landbouwbedrijf
■ het bedrijf voldoet aan de minimumnormen inzake levensvatbaarheid, rendabiliteit en goede landbouwpraktijken
■ het bedrijf voldoet aan de minimumnormen inzake milieu, hygiëne en dierenwelzijn
■ het bedrijf houdt een boekhouding bij
■ er zijn voldoende productie- en emissierechten aanwezig
■ de afzet van de productie is realistisch
■ de investeringen, die bepalend zijn voor de levensvatbaarheid, zijn uitgevoerd
■ er wordt een bedrijfsplan ingediend

De steun wordt toegekend door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds onder de vorm van een kapitaalpremie en rentesubsidie. De gekapitaliseerde waarde van de rentesubsidie bedraagt maximaal 30.000 euro; de kapitaalpremie maximaal 50% van de eerste 50.000 euro vestigingskosten.

Contact:
VLIF - Vlaams landbouwinvesteringsfonds (Structuur en Investeringen)
Ellipsgebouw (4de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 41 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 70 - Fax 02 552 74 71 

Cel onderzoek en opvolging
Ellipsgebouw (4de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 41 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 76 - Fax 02 552 74 71
e-mail: Johan.deschryver@lv.vlaanderen.be