9,39 miljoen euro uitbetaald voor beheerovereenkomsten

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) keerde de voorbije dagen een bedrag van 9.397.082 euro uit aan landbouwers die voor 1 januari 2007 een beheerovereenkomst afsloten met VLM. Het grootste deel (9,06 miljoen euro) werd uitgekeerd voor beheerovereenkomsten Water en 337.900 euro werd uitgekeerd voor beheerovereenkomsten in het kader van het natuurdecreet.

Met vergoedingen voor beheerovereenkomsten ondersteunen de Vlaamse en Europese overheid land- en tuinbouwers die investeren in agrarisch natuurbeheer en in een leefbaar platteland. In totaal ontvangen 1.461 landbouwers een vergoeding voor één of meerdere beheerovereenkomsten. Vlaanderen en Europa betalen samen ruim 9,38 miljoen euro. Het resterende bedrag van 14.970 euro bestaat uit supplementen die gegeven kunnen worden door onder meer gemeenten.

De afgelopen dagen ontvingen 1.182 landbouwers samen 8,98 miljoen euro voor het vrijwillig verminderen van het gebruik van de hoeveelheid dierlijke en totale stikstof op hun landbouwgronden die in kwetsbaar gebied water liggen. Daarnaast kregen 96 landbouwers samen 77.633 euro voor het in stand houden van soortenrijke graslanden die in kwetsbare zones natuur liggen.

In het kader van het natuurdecreet kregen 78 landbouwers samen 61.450 euro voor een beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer. Voor 164 landbouwers is er een vergoeding van ruim 212.850 euro voorzien voor het bestrijden van erosie. Het uitvoeren van diverse maatregelen zoals het natuurvriendelijk beheren van akkers en graslanden, het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen en het beschermen van weidevogels wordt beloond met respectievelijk 24.620 euro, 22.920 euro en 16.050 euro.

Bron: Vilt, 5 april 2011