Overtredingen tegen beheerovereenkomst te vermijden

De controles op beheerovereenkomsten hebben een aantal courant gemaakte fouten in 2012 aan het licht gebracht. Nochtans zorgen overtredingen tegen de beheerovereenkomst voor inkomensverlies voor de landbouwer, zegt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). In 2012 hadden 3.754 landbouwers een lopende beheerovereenkomst.

Om een vergoeding te krijgen voor beheerovereenkomsten moeten landbouwers elk jaar een verzamelaanvraag indienen. De gegevens uit de verzamelaanvraag worden gebruikt om de afgesloten beheerovereenkomsten administratief te controleren. Als er bij deze aanvraag onregelmatigheden worden opgemerkt dan wordt de landbouwer daar meteen op gewezen via boodschappen op het e-loket of via de papieren incoherentierapporten die het Agentschap voor Landbouw en Visserij verstuurt.

Op die manier krijgt de landbouwer de kans de fout nog tijdig recht te zetten. Maar ondanks deze verwittigingen werden verschillende overtredingen vastgesteld die zullen leiden tot een korting op de vergoeding voor 2012. In sommige gevallen werd de overeenkomst zelfs beëindigd en werden reeds betaalde vergoedingen teruggevorderd. In 2012 hadden 3.754 landbouwers een lopende beheerovereenkomst.

VLM zet de meest vastgestelde overtredingen op een rijtje: het niet correct registreren van een vaste beheerovereenkomst; het niet respecteren van de minimale contractoppervlakte voor de variabele beheerovereenkomsten; het niet indienen van een verzamelaanvraag; het niet respecteren van de gebruiksperiode of teelt; het niet tijdig indienen van de verzamelaanvraag; geen tijdige melding van een overname aan de VLM; en het niet gebruiken van de splitstool voor het splitsen van percelen.

Bron: Vilt, 14 maart 2013