Maatregelen

Onder As 2 kunnen we drie onderverdelingen maken:

  • agromilieumaatregelen
  • beheerovereenkomsten
  • andere maatregelen

Meer informatie omtrent deze maatregelen en beheersovereenkomsten kunt u weervinden door op de maatregel en/of beheersovereenkomst te klikken in de linkse kolom.

In de linkse kolom kunt u de verschillende maatregelen apart bekijken.

De volledige uitleg rond de maatregelen van As 2 kan je vinden op de volgende link:

PDPO II - Deel C (.pdf 1.27 MB)