Behoud met uitsterven bedreigde veerassen en variëteiten hoogstamboomgaarden

Bepaalde lokale landbouwhuisdierrassen zijn met uitsterven bedreigd doordat het economisch gezien interessanter is om meer productieve rassen te houden. Het behoud van genetische diversiteit van traditionele dierenrassen is nochtans een basis voor behoud van diversiteit op het platteland. Een levende genenbank is ook belangrijk om specifieke eigenschappen in te kruisen in bestaande rassen en variëteiten.

De Vlaamse overheid ondersteunt met deze maatregelen de rassen die economisch nog aanvaardbaar zijn in de Vlaamse landbouw en behoedt hen zo van uitsterven. De volgende rassen komen in aanmerking:
■ Runderrassen: Rood Rundveeras van België; Witrood Rundveeras van België; Witblauw Dubbeldoel Rundveeras van België
■ Schapenrassen: Houtlandschaap; Kempens Schaap; Mergellandschaap; Belgisch Melkschaap; Vlaams Kuddeschaap; Ardense Voskop; Lakens Schaap; Vlaamse Schaap; Entre-Sambre-et-Meuse Schaap

Het steunbedrag dat wordt toegekend per dier bedraagt 100 euro voor de runderrassen en 25 euro voor de schapenrassen.

Door de intensivering en specialisatie in de fruitteelt is op de professionele bedrijven vaak geen plaats meer voor hoogstamfruit. Nochtans bezitten hoogstamboomgaarden belangrijke landschappelijke kwaliteiten die moeten worden bewaard bovenop de natuurwaarde die ze hebben. Deze lokale rassen van hoogstamfruitbomen zijn ook een belangrijke levende genenbank die kan worden aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe fruitrassen.

Om nieuwe aanplantingen te stimuleren wordt een subsidie van 4 euro per boom en per jaar gegeven gedurende 5 jaar. Het onderhoud van de aanplantingen is daarbij verplicht voor 5 jaar. Voor het onderhoud van bestaande hoogstamboomgaarden (ouder dan 5 jaar) wordt een onderhoudsovereenkomst afgesloten en wordt een subsidie gegeven van 2 euro per boom en per jaar. Om in aanmerking te komen voor steun, dient men een minimum aantal van 10 bomen aan te planten en/of te onderhouden.

Contact:
Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 40, 1030 Brussel
Tel. 02 552 73 71
e-mail: joris.nuyts@lv.vlaanderen.be