BO Perceelsrandenbeheer

Met perceelsrandenbeheer wordt een buffer gecreëerd tussen landbouwgrond en kwetsbare elementen die eraan palen. Kwetsbare elementen kunnen bijvoorbeeld bossen zijn, of waterlopen, houtkanten en wegbermen. De perceelsrand vormt dan een beschermingsstrook die de drift van pesticiden verhindert. De milieukwaliteit in het algemeen wordt ook verbeterd doordat de perceelsrand een reducerend effect heeft naar afvloei van meststoffen en sediment (erosie).

Deze beheerovereenkomst kan zowel op grasland als op akkerland worden aangevraagd en omvat 2 pakketten: Perceelsrandenbeheer Milieu en Perceelsrandenbeheer Natuur. Het grote verschil tussen beide pakketten is dat er bij Perceelsrandenbeheer Natuur niet mag worden gemaaid vóór 15 juni. Dit moet de natuurwaarde van de rand bevorderen. Bij beide pakketten moet het maaisel binnen de 15 dagen van de beschermingsstrook worden verwijderd.

Perceelsranden bestaan uit een ingezaaid grasmengsel of een spontane evolutie van de vegetatie. De stroken zijn tussen 6 en 12 m breed en mogen niet behandeld worden met bestrijdingsmiddelen of meststoffen.

Voor het pakket Perceelsrandenbeheer Milieu wordt een vergoeding van 0,0845 euro/m2 voorzien, voor het pakket Perceelsrandenbeheer Natuur 0,1581 euro/m².

Contact:
Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Platteland
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Tel. 02 543 72 62
e-mail: liesbeth.dhont@vlm.be