Bijna 12 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege heeft groen licht gegeven voor de uitkering van vergoedingen aan landbouwers voor lopende beheerovereenkomsten. In totaal ontvingen 3.592 Vlaamse landbouwers samen ongeveer 11.822.200 Vlaamse en Europese euro’s aan vergoedingen voor één of meerdere beheerovereenkomsten.

Landbouwers die na 1 januari 2007 een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) sloten, kregen op 30 april 2013 hun vergoeding voor 2012 uitbetaald. De Vlaamse en de Europese overheid ondersteunen met die vergoedingen landbouwers die investeren in agrarisch natuurbeheer en in een leefbaar platteland.

In totaal ontvangen 3.592 landbouwers samen ongeveer 11.822.200 euro aan vergoedingen voor één of meerdere beheerovereenkomsten. Bijna twee derde van dat bedrag wordt uitgekeerd door Vlaanderen, de rest draagt Europa bij.

Het grootste deel van de vergoedingen gaat naar de beheerovereenkomst water. Met die beheerovereenkomst verminderen landbouwers vrijwillig het gebruik van de hoeveelheid dierlijke en totale stikstof op hun landbouwgronden die liggen in kwetsbaar gebied water. 891 landbouwers ontvangen voor die beheerovereenkomst samen 6.316.415 euro.

Voor het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen krijgen 1.698 landbouwers samen bijna 1.298.500 euro. 1.197 landbouwers ontvangen samen 1.790.430 euro voor de beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer. 801 Landbouwers krijgen een vergoeding voor het bestrijden van erosie, samen ontvangen ze 1.192.205 euro.

Tenslotte wordt voor het beschermen van weidevogels en akkervogels bijna 962.930 euro uitbetaald aan 439 landbouwers, en voor het natuurvriendelijk beheren van akkers en graslanden ontvangen 119 landbouwers ongeveer 261.740 euro. In 2011 voorzag Minister Schauvliege 14,6 miljoen euro aan vergoedingen (voor het jaar 2010) voor deze beheerovereenkomsten. In 2012 werd 11 miljoen euro aan vergoedingen voor vrijwillige beheerovereenkomsten uitgekeerd aan landbouwers (voor het jaar 2011).

Vlaams minister voor Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege: "De jaarlijkse Vlaamse vergoeding voor landbouwers die via een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij investeren in agrarisch natuurbeheer is goed besteed. Landbouwers zijn een onmiskenbare schakel om het milieu, de natuur en het landschap te versterken."

Bron: Vilt, 21 mei 2013