Nieuwsbrief Vlaamse Landmaatschappij 15 juli - beheerovereenkomsten

Beste lezer,

Deze nieuwsbrief informeert u over de beheerovereenkomsten die begin deze zomer uitbetaald werden. Verder vertelt een landbouwer over zijn beheerovereenkomst akkervogels. U kunt ook lezen hoe u uw beheerovereenkomst water kunt vernieuwen, en u komt alles te weten over de terreincontroles die uitgevoerd werden in 2009.

Wij wensen u een prettige zomer!

Uitbetaling beheerovereenkomsten
Landbouwers die met de Vlaamse Landmaatschappij een beheerovereenkomst sloten met startdatum 1 april werden begin juli uitbetaald. In totaal werd een bedrag van 489.000 euro uitbetaald. Meer...

Beheerovereenkomst akkervogels: een succesverhaal
De nieuwe beheerovereenkomst akkervogels werpt zijn vruchten af. Dat bewijst het verhaal van een landbouwer uit Neerlanden (Vlaams -Brabant) die twee leeuweriknestjes vond in zijn graanranden. Meer...

Hoe een beheerovereenkomst Water vernieuwen?
Dit jaar vervallen de beheerovereenkomsten Water met startdatum 1 oktober 2005 en 1 januari 2006. Landbouwers die een beheerovereenkomst Water sloten met de Vlaamse Landmaatschappij, kunnen die dit jaar hernieuwen. Meer...

Resultaten terreincontroles beheerovereenkomsten uitgevoerd in 2009
Landbouwers die een beheerovereenkomst gesloten hebben kunnen geselecteerd worden voor een terreincontrole. Uit onderstaande cijfers blijkt dat de overgrote meerderheid van de overeengekomen afspraken correct worden nageleefd. Meer...