Persbericht: Europa keurt de gewijzigde beheersvoorschriften en –maatregelen voor de beheerovereenkomst Water goed

Vlaanderen heeft de beheerovereenkomst Water moeten afstemmen op de bepalingen van het nieuwe mestdecreet (het MAP4 van mei 2011). Daartoe werd het Vlaams programmadocument voor plattelandsontwikkeling (het PDPO II) - waarin de beheerovereenkomst water is opgenomen - gewijzigd. 

De wijzigingen werden begin februari goedgekeurd door de bevoegde Europese diensten. Deze goedkeuring is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van steun uit het EU-fonds voor plattelandsontwikkeling.  

De Vlaamse Regering zal de goedgekeurde wijzigingen van het PDPO II nu spoedig omzetten in Vlaamse regelgeving.  

1192 landbouwers hebben een beheerovereenkomst Water lopende. Met ingang van 1 januari 2012 zullen sommige beheersmaatregelen en -voorwaarden van deze beheerovereenkomst wijzigen. De beheerovereenkomst Water zal voor de resterende looptijd herzien worden. Alle landbouwers die een beheerovereenkomst Water gesloten hebben, zullen begin maart een schrijven ontvangen van de Vlaamse Landmaatschappij waarin de nieuwe voorschriften en voorwaarden worden uitgelegd.  

Land- en tuinbouwers die niet akkoord kunnen gaan met de nieuwe voorwaarden van hun beheerovereenkomst Water, hebben de mogelijkheid om uit de overeenkomst te stappen. 

 

Voor meer inhoudelijke informatie

Bert Van Wambeke

Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel

Tel.: 02 543 72 00

Fax: 02 543 73 99

e-mail: bert.vanwambeke@vlm.be

 

Voor meer persinformatie

Jan Mosselmans, woordvoerder

Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel

Tel.: 02 543 72 00

Fax: 02 543 73 99

e-mail: naam@vlm.be

website: http://www.vlm.be

 

Meer informatie:

Persbericht: Persbericht nieuwe BO's Water - februari 2012.pdf (.pdf 47.78 KB)