Opvang gedragsmoeilijke jongeren op boerderij succesvol

De preventieve samenwerking tussen zorgboerderijen en scholen van het Bijzonder Onderwijs in Limburg is een succes. Dat werd bekendgemaakt tijdens het slotevenement van het proefproject in Hasselt. Ruim 100 jongeren met gedragsproblemen kregen de kans om een volledig of gedeeltelijk schooljaar deeltijds actief te zijn op een zorgboerderij. Hierdoor konden zij tot rust komen zonder de band met de school te verbreken.

 

Via een project in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling van de provincie Limburg kon het Steunpunt Groene Zorg dit concept gedurende 2 jaar uitwerken, met financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie. Sinds 1 januari 2010 heeft het Steunpunt zo, samen met een aantal centra voor leerlingenbegeleiding, gewerkt aan extra opvangcapaciteit en een werkbare formule voor gedragsmoeilijke jongeren in de nabijheid van scholen voor Bijzonder Onderwijs (BuSO).

In totaal 104 jongeren, waarvan verwacht werd dat een voltijdse schoolactiviteit aanleiding zou geven tot een te hoge spanning bij henzelf en hun omgeving, kregen hierdoor de kans om tijdelijk en deeltijds actief te zijn op een zorgboerderij.

“Deze formule van samenwerking heeft een aantal belangrijke voordelen”, stelt het Steunpunt. “Zo wordt vertrokken van een geïntegreerde aanpak, waarbij de positieve benadering van de leerling centraal staat. Hierdoor wordt de goede relatie tussen leerling, leerkracht en school niet in het gedrang gebracht. Daarnaast vormt de zorgboerderij als het ware een verlengstuk van de school, doordat de jongere een aantal theoretische inzichten van op school op de boerderij praktisch kan toepassen. Het laatste en misschien wel belangrijkste voordeel, is de rust die de leerling vindt door het positieve, individueel contact met de zorgboer. Dit doet hun probleemgedrag vervagen.”

Bijna alle BuSO-scholen Secundair Onderwijs in het buitengebied van Limburg en hun centra voor leerlingenbegeleiding hebben intussen samen met het Steunpunt een dergelijke samenwerking opgezet. Om aan de stijgende vraag naar zorgboerderijen in Limburg te voldoen, heeft het Steunpunt in samenwerking met gemeentebesturen, het provinciebestuur en de landbouworganisaties, de afgelopen jaren een aantal sensibiliseringscampagnes georganiseerd. Sinds 1 januari 2010 zijn hierdoor al 47 nieuwe zorgboerderijen gestart.

Omdat het opvangen van gedragsmoeilijke jongeren voor de zorgboeren en hun gezinnen geen gemakkelijke opgave is, werden specifieke vormingssessies georganiseerd. Verder ontwikkelde het Steunpunt twee brochures: ‘Omgaan met vertrouwelijke informatie op de zorgboerderij’ en ‘Veilig en verzekerd op de zorgboerderij’. Beide publicaties werden donderdag tijdens het slotevenement in Hasselt voorgesteld.

Bron: Vilt, 15 juni 2012