West-Vlaanderen: drie goedgekeurde PDPO-projecten eerste ronde 2011

Op 15 december jl. kende het Provinciaal Management Comité voor een totaal van € 541.105,96 PDPO-steun toe aan een 3-tal projecten. Dit onder voorbehoud van bekrachtiging door de Vlaamse minister bevoegd voor plattelandsbeleid Kris Peeters.

Dorpskernvernieuwing Slijpe (gemeente Middelkerke)
Via het PDPO krijgt deze dorpskernvernieuwing een flinke injectie. Deze vernieuwing is een logisch gevolg van het aanleggen van een omleidingsweg rond het dorp. Daardoor werd alle bovenlokale verkeer uit de kern geweerd en is de huidige weg niet meer aangepast aan de nieuwe situatie. Kortom, hét moment om de openbare ruimte terug op maat van het dorp te concipiëren.
Inbedding in de landschappelijke-, recreatieve-, verkeerskundige- en werkomgeving van het dorp, en binding met het verleden zijn, samen met functionaliteit en beeldkwaliteit, belangrijke aandachtspunten.
Naast de aanpak van de doorgaande wegen worden ook een tweetal attractiepolen uitgewerkt (kerkomgeving en oude tramhalte) met daartussen een ‘zachte’ as met een wegprofiel dat is gericht op langzaam en gemend verkeer….

Artistieke transformatie Kerk Bossuit (gemeente Avelgem)
Aansluitend op een eerder uitgewerkt dorpsplan werd door een daartoe opgerichte commissie gewerkt rond de nabestemming van de kerksite. Die stond immers al een tijdje leeg en een oplossing moest dringend worden gevonden. Deze lag volgens de commissie in een artistieke transformatie van die kerk. Daartoe werd een kunstenopdracht uitgeschreven. Mede met PDPOsteun zal het realiseren van die kunstenopdracht leiden tot een meerwaarde voor zowel de bewoners als de recreanten die het dorp aan doen. Een nieuwe ‘landmark’ ziet op die manier het licht.

Baliekouter (gemeente Dentergem)
Dit project werd eerder al goedgekeurd maar kreeg nu een tweede schijf aan middelen toegekend.