Maatregelen

Hier wordt een opsplitsing gemaakt tussen:

Enerzijds investeringssteun voor diversificatie van landbouwactiviteiten naar niet-agrarische activiteiten.

Anderzijds gebiedsgerichte plattelandsprojecten met het oog op de bevordering van toeristische activiteiten, dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling, basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking, landelijk erfgoed of intermediaire dienstverlening. Deze worden hieronder besproken.

De steunregeling verloopt via de provincie. De provincie lanceert hiervoor regelmatig een oproep via hun website. Op onze website vindt u een overzicht van gebiedsgerichte projecten onder As 3 en As 4.

In de linkse kolom kunt u de verschillende maatregelen apart bekijken.

De volledige uitleg rond de maatregelen van As 3 kan je vinden op de volgende link:

PDPO II - Deel D (.pdf 318.61 KB)