Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling

Kernversterking in kleine plattelandsdorpen is van vitaal belang om de leefbaarheid in die dorpen te verhogen. Door die kernen aan te pakken zal het dorp aantrekkelijker worden om te wonen en kan de lokale economie een nieuwe impuls krijgen. Maar de mensen van het dorp moeten ook: ‘samengebracht’ worden zodat het ‘dorpsgevoel’ weer opgewaardeerd wordt. Projecten die gericht zijn op de versterking van het patrimonium, het ontmoetingsaspect en het verenigingsleven binnen het dorp zijn dus essentieel om dit te bekomen.

Wat kan je dan concreet doen als projectpromotor?
■ renovatie en inrichting van bestaand patrimonium tot dorpshuizen of gemeenschapshuizen voor dorpsbewoners
■ heraanleg van het openbaar domein als ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners (jong en oud) en dorpsgebruikers zoals toeristen en recreanten, toevallige passanten (dorpsontmoetingsplaatsen), met inbegrip van acties tegen verkeersonleefbare doortochten
■ de opmaak van een dorpsontwikkelingsstrategie met aandacht voor bewonersparticipatie, streekidentiteit en kwalitatieve processen
■ …

Wie kan hiervoor projecten indienen?
Lokale besturen en publiekrechtelijke rechtspersonen. Voor de dorps- en gemeenschapshuizen ook lokale verenigingen.

Contact:
Vlaamse Landmaatschappij – Centrale Directie
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Tel. 02 543 69 67 - Fax. 02 543 73 99
E-mail: nadine.vantomme@vlm.be

en de provinciale plattelandsloketten bij de provinciebesturen.