Intermediaire dienstverlening (opleiding en vorming van ruraal ondernermerschap)

Intermediaire dienstverlening is de vorm van dienstverlening die de vraag naar en het aanbod van kapitaal, arbeid of producten coördineert. Intermediaire dienstverlening creëert een positief ondernemersklimaat door gerichte en innovatieve dienstverlening in de vorm van bv. opleiding en vorming, begeleiding of netwerkvorming. Het is dus geen directe maar wel een indirecte ondersteuning van de ondernemers.

Door ondernemen op het platteland opnieuw aantrekkelijk te maken, kan de lokale economie een motor zijn in de algemene ontwikkeling van een gebied. Het platteland heeft diverse troeven die mogelijkheden scheppen voor bijkomende tewerkstelling. En dat is nu wat deze maatregel zeker wil doen, nl. het Vlaamse platteland als werkgebied voor de plattelandsbewoner stimuleren.

Niet enkel de klassieke vormen van opleiding (cursussen), maar ook het brede spectrum van aanverwante vormingsactiviteiten, zoals communicatie, professionalisering, begeleiding en netwerkvorming komen aan bod. Dit is o.a.:
■ het opzetten van een degelijke ondersteuning voor streekproducten
■ vorming, stimulering, professionalisering, netwerkvorming en begeleiding van diverse vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
■ initiatieven inzake groene zorg
■ promotie en communicatie rond het platteland als ‘kwaliteitslabel’ 

Wie kan hiervoor projecten indienen?
Lokale besturen, publiekrechtelijke rechtspersonen, middenveldorganisaties en verenigingen.

Contact:
Vlaamse Landmaatschappij – Centrale Directie
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Tel. 02 543 69 67 - Fax. 02 543 73 99
E-mail: nadine.vantomme@vlm.be

en de provinciale plattelandsloketten bij de provinciebesturen.