PDPO II - As 4

Leader is de afkorting van Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Om in aanmerking te komen voor selectie, moeten de Plaatselijke Groepen (PG) een ontwikkelingsstrategie voor hun betrokken gebied voorleggen.

In Vlaanderen zijn er 10 Leader-gebieden afgebakend voor de periode 2007-2013:

  • provincie Antwerpen: MarkAante Kempen en Midden-Kempen Beweegt!
  • provincie Limburg: Kempen-Maasland en Haspengouw
  • provincie Oost-Vlaanderen: Meetjesland-Leie-Schelde en Vlaamse Ardennen
  • provincie Vlaams-Brabant: Pajottenland+ en Hageland
  • provincie West-Vlaanderen: Tielts Plateau en Westhoek.

Vóór het PDPO II (2007-2013) vormde de Leaderwerking een aparte benadering binnen het Europese beleid voor Plattelandsontwikkeling.

1991-1993: Leader I. De toenmalige aanpak was gebaseerd op een gebiedsgebonden, geïntegreerde en participatieve benadering. In Vlaanderen vormde Hageland het enige Leader I-gebied.

1994–1996:  Leader II. De nadruk van Leader II lag op het innoverende aspect van de projecten. Westhoek en Meetjesland vormden toen de twee Vlaamse Leader II-gebieden.

2000-2006: Leader+. Men moedigde "nieuwe benaderingswijzen voor een geïntegreerde en duurzame ontwikkeling die het plattelandsontwikkelingsbeleid in de Gemeenschap kunnen beïnvloeden, aanvullen en/of versterken" aan. Vlaanderen kende toen vijf Leader+-gebieden: Brugs Ommeland, Meetjesland, Pajottenland, Antwerpse Kempen en Midden-Maasland. Samen brachten ze 120 projecten tot stand, waaronder drie nationale en/of internationale samenwerkingsprojecten.

De Vlaamse aandacht voor de Leaderwerking komt niet uit de lucht gevallen (zie "vorige Leaderprogramma's"). Sinds 2007 vormt de Leaderaanpak (met als belangrijkste doelstelling “het stimuleren van lokale plattelandsactoren om samen na te denken over het potentieel van hun gebied in een langetermijnperspectief”) de vierde en methodologische as binnen het PDPO II.

 

Op 18 april 2008 werden tien Vlaamse Leadergroepen door de Vlaamse Regering bekrachtigd (.pdf 79.76 KB)

Enkele dagen later stelde het Vlaams Ruraal Netwerk op haar studiedag de officiële kaart van de Vlaamse Leadergroepen aan het publiek voor (Kaart Vlaamse Leadergebieden (.pdf 966.59 KB) ).