6 miljoen euro voor 37 plattelandsgemeenten

In het kader van de begrotingscontrole 2013 heeft de Vlaamse regering 6 miljoen euro voorzien voor de uitvoering van het plattelandsfonds, bestemd voor 37 gemeenten. Het fonds maakt deel uit van het Vlaams regeerakkoord 2009-2014. De extra financiering moet de gemeenten in staat stellen hun takenpakket wat betreft plattelandsbeheer uit te voeren.

De uitgestrektheid, de lage bevolkingsdichtheid en de hoeveelheid open ruimte bezorgen heel wat plattelandsgemeenten de nodige problemen. Ook andere factoren, zoals het lagere gemiddelde inkomen, de lagere waarde van het onroerend goed en het gebrek aan economische activiteit zorgen ervoor dat de gemeenten in kwestie het financieel niet steeds gemakkelijk hebben.

De gemeenten die in aanmerking komen voor financiering uit het plattelandsfonds zijn geselecteerd op basis van twee parameters: open ruimte of het inwonersaantal per vierkante kilometer, en het percentage bebouwde oppervlakte. Aan de hand van deze criteria wordt een rangschikking opgemaakt, waarvan de vijftig eerst gerangschikte gemeenten in aanmerking komen voor financiering door het plattelandsfonds.

Om aanspraak te maken op de financiering moeten de betrokken gemeenten projecten indienen die gericht zijn op een specifieke plattelandsdoelstelling, zoals bijvoorbeeld: inspanningen leveren tot het vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte; bijzondere aandacht voor natuurgebieden; het onderhouden van een functioneel wegennet op het platteland; rurale ondernemers steunen; de landbouw op het platteland versterken en verbreden, enzovoort.

Minister-president Kris Peeters licht het belang van de goedkeuring toe: "Met het plattelandsfonds wil ik tegemoet komen aan de uitdagingen waar tal van plattelandsgemeenten voor staan. Als behoeders van de open ruimte hebben zij een uitermate belangrijke rol, maar net het vrijwaren van die open ruimte brengt een aanzienlijke kost mee of leidt ertoe dat deze gemeenten minder inkomsten kunnen genereren. Ik hoop hen met deze middelen een duw in de rug te kunnen geven."

Bron: Vilt, 8 mei 2013