Landbouwers gaan de strijd aan met exoten - 8 oktober 2010

Verslag in PDF-formaat: Artikel "Landbouwers gaan de strijd aan met exoten" (.pdf 43.59 KB)

Landbouwers gaan de strijd aan met exoten

Landbouwers uit Hechtel-Eksel en Peer testen drie jaar lang methodes uit om woekerende exotenplanten zoals vogelkers te bestrijden. Op basis van de resultaten wordt een eenduidige aanpak uitgewerkt, wat moet uitmonden in een beheersplan voor landbouwers die willen meewerken aan natuurbehoud. Het project past binnen het Leaderproject Exotenbestrijding en heeft een kostenplaatje van 95.200 euro.

Achttien landbouwers in Hechtel-Eksel en Peer zullen gedurende drie jaar zes verschillende methodes uittesten om exoten te bestrijden. Als proefgebieden worden de Locht in Eksel, de Wijchmaalse heide en 'Siberië' in Peer behandeld. De landbouwers krijgen een vergoeding voor een jaar actieve bestrijding en twee jaar nazorg.

“Uiteindelijk moet uit die zes geteste technieken een eenduidige aanpak gekozen worden”, legt co-coördinator Benny Vangansewinkel uit in Het Belang van Limburg. Deze week kregen de landbouwers al een uitvoerige demonstratie. “De herfstperiode is zeer geschikt om de bestrijding te beginnen. De planten bereiden zich voor op de winter en onttrekken al het sap uit hun bladeren om de wortels te voeden. In die sapstroom van blad naar wortel brengen we herbicide aan. Acht plantsoorten op tien overleeft dit niet.”

Behalve bestreden, worden de uitheemse soorten ook in kaart gebracht. “Daarvoor gebruiken we satellietbeelden”, vertelt Vangansewinkel. Het hele project moet uiteindelijk leiden tot een beheersplan dat als basis dient voor landbouwers die willen meewerken aan exotenbestrijding in de toekomst.

Dat landbouwers ingeschakeld worden voor plattelandsontwikkeling is niets nieuws onder de zon, maar dat ze daarbij helpen om uitheemse plantensoorten te bestrijden is dat wel. Het experiment past binnen het Leaderproject Exotenbestrijding dat uitgaat van het Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling, samen met agro-aanneming, VLM, RLLK, RLKM en de gemeentebesturen van Hechtel-Eksel en Peer. In totaal heeft het een kostenplaatje van 95.200 euro, waarvan 65 procent met Europese steun voor Leader-projecten gefinancierd wordt.

“We moeten dringend ingrijpen tegen de uitheemse begroeiing, want ze dreigt het Kempense landschap te overwoekeren”, stelt schepen van Landbouw in Peer Harry Broekx. Daarbij wordt voornamelijk verwezen naar de vogelkers die hardnekkig in het landschap terugkeert. “Vijf jaar geleden hebben we hier vogelkers gekapt, maar ondertussen zijn ze al in tweevoud teruggekeerd”, getuigt ook Vangansewinkel.

Bron: Het Belang van Limburg/Vilt
Datum: 07/10/2010