Leader-projecten versterken platteland in Tieltse regio - 7 februari 2012

In de Tieltse regio werden opnieuw een aantal projecten rond plattelandsontwikkeling goedgekeurd. De projecten willen de attractiviteit en de belevingswaarde in de regio verhogen, het sociaal dorpsweefsel versterken of streven naar een vitaal en aan het platteland aangepast ondernemerschap. Deze reeks van acht goedgekeurde projecten ontvangen samen zo’n 534.000 euro Europese, Vlaamse en West-Vlaamse steun.

Zeven Leader-projecten zijn lokaal, maar er werd ook een samenwerkingsproject met Polen goedgekeurd. Samen met Leader Westhoek zal de regio samenwerken met het Poolse BLGD in het oosten van Polen met het oog op de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de regio door het realiseren van bepaalde ingrepen in het landschap.

Andere projecten die het West-Vlaamse platteland in de regio Tielt ten goede moeten komen, zijn onder meer de inspanning van de provincie om het rijke plattelandserfgoed uit de regio tot bij de man in de straat te brengen, Inagro die de streekbewoners de activiteiten van de hedendaagse landbouw op een aantrekkelijke manier zal leren kennen en de vzw Vlaamse Schapenhouderij die de sector in de streek verder wil professionaliseren en verschillende acties op touw zet.

Leader Tielts Plateau heeft nog 300.000 euro middelen beschikbaar en zoekt daarom nog nieuwe projecten. Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor het Tielts Plateau kunnen hun aanvraag indienen voor 15 oktober.

Bron: Vilt
Datum: 7 februari 2012