Zes nieuwe Oost-Vlaamse Leaderprojecten goedgekeurd

De LEADER-groep Meetjesland, Leie en Schelde heeft zes nieuwe plattelandsprojecten goedgekeurd. Het gaat onder meer over het aanplanten van hoogstamfruitbomen in het Meetjesland, het uitbreiden van de volkstuintjes en infosessies rond precisielandbouw. De gesubsidieerde projecten zijn goed voor een totale investering van 367.029 euro.

 

Eén van de belangrijkste criteria voor de LEADER-projecten is het bevorderen van de leefkwaliteit op het platteland. Zo is de doelstelling van ‘Gegronde boomgaarden: fruit van bij ons’ om de typische Meetjeslandse hoogstamfruitbomen opnieuw een prominente plaats in het landschap te geven. ‘Iedereen kan tuinieren’ wil mensen dan weer aanzetten om de handen uit de mouwen te steken in de tuin. Tuinieren wordt naar voren geschoven als de ideale manier om in te staan voor de eigen voedselproductie en versterkt volgens de projectevaluatie tegelijkertijd de sociale cohesie en het maatschappelijk engagement.

Eén van de projecten zal groentetelers inwijden in de technieken van precisielandbouw om zo optimaal in te spelen op de gewasvariabiliteit. Om de verliezen tot een minimum te beperken, worden de percelen bijvoorbeeld opgedeeld in verschillende zones naargelang hun productiepotentieel. In een vierde project wordt ingespeeld op de stijgende vraag van de consument naar regionaal geteelde landbouwproducten. Via de verwerking en verkoop van lokaal geteelde kruiden kan aan deze groeiende vraag beantwoord worden. Tenslotte werd ook het voorstel voor een website met het regionale zorgaanbod en de opvolging van een plattelandsmarketingproject goedgekeurd.

LEADER, het Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, verleende in 2012 steun aan 59 projecten voor de regio’s Meetjesland, Leie en Schelde. De zes nieuwe projecten kunnen vanaf januari 2013 tot 2015 rekenen op een totale financiële steun van 367.029 euro die voor telkens circa een derde wordt betaald door Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen.

Bron: Vilt, 3 januari 2013