Zorgtoerisme en kruiden in Vlaamse Ardennen door LEADER

In de Vlaamse Ardennen zijn negen nieuwe LEADER-projecten goedgekeurd. In de regio wordt het platteland versterkt door op zoek te gaan naar geschikte kruiden, zorgtoerisme te ontwikkelen, een korte-ketenpicknick en onderzoek naar natuur, landschap en erfgoed langs de verdwenen spoorlijn Zottegem-Ronse. Dit is maar een kleine greep uit de projecten waar de komende 2,5 jaar bijna 540.000 euro in geïnvesteerd wordt.

De plaatselijke groep LEADER Vlaamse Ardennen keurde negen nieuwe projecten goed. Eén van de projectpromotoren is het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA). Door middel van GPS-gelinkte mobiele bodemsensoren gaan onderzoekers van PCA de zeer heterogene bodemsamenstelling in de Vlaamse Ardennen nauwkeurig in kaart brengen en evalueren. Vervolgens gaan zij de telers adviseren zodat zij op de opgemeten bodemvariatie kunnen inspelen, waarbij het doel is om zowel de gewasproductie te optimaliseren als de milieubelasting te minimaliseren.

Inwoners van de Vlaamse Ardennen geven duidelijk aan dat zij regionaal geteelde producten belangrijk vinden en dat zij daar zelfs een meerprijs voor willen geven. Met de steun van LEADER gaat het Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen de meest geschikte kruiden, bepaald door de sector, naar smaak en inhoudsstoffen selecteren. Verwerkingsmethodes zullen opgelijst en uitgetest worden. Consument, handelaar, verwerker en teler worden met elkaar in contact gebracht. Samen zullen efficiënte samenwerkingsverbanden gecreëerd worden.

Naast een recreatieve waarde heeft het traject van de verdwenen spoorlijn Zottegem-Ronse ook een belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarde en is het grotendeels beschermd als natuurgebied. Het project verricht onderzoek naar natuur, landschap en erfgoed langs het tracé en legt de mondeling overgeleverde geschiedenis ervan audiovisueel vast. De vzw belooft te zullen ijveren voor een degelijke fietsroute tussen Opbrakel en Ellezelles.

Het Voedselbos vzw creëert een ontmoetingsplek voor permacultuur in de praktijk. Met dit project wil de vzw korte praktische vormingen voor volwassenen omtrent diverse aspecten van duurzaamheid organiseren. Een ander projectluik is het aanbieden van een korte-ketenpicknick. Met lokaal en duurzaam geteeld voedsel stelt de vzw een picknickmand samen die educatief mooi wordt uitgewerkt en mensen op een speelse manier leert dat lekker, leuk en duurzaam perfect kunnen worden gecombineerd. Orgelpunt van het project vormt een boerenmarkt waarbij de lokale producenten en de werking worden voorgesteld. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor gezinsvriendelijke ecologische overnachtingen sluit het project af.

Het geld, bijna 540.000 euro in totaal, gaat voorts naar de uitbouw van 'zorgtoerisme'; kunst-, cultuur- en natuurbeleving voor mensen met psychische problemen; een betere sociale cohesie in Aspelare, Denderwindeke, Lieferinge, Nederhasselt en Voorde; kinderen weer buiten en in de natuur leren spelen en, tot slot, een nieuwe bestemming voor het oud schooltje van Moregem en een toegangsportaal voor het gemeentelijk bosdomein Kluisbos. De provincie, het Vlaams gewest en de EU cofinancieren.

Bron: Vilt, 7 januari 2013