Maatregelen

Uitvoering ontwikkelingsstrategieën
De leden van de PG’s werken samen een lokale ontwikkelingsstrategie voor het gebied uit en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

De PG’s bepalen de procedure voor indiening en goedkeuring van de projecten die bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen uit de ontwikkelingsstrategie. De PG’s evalueren ook de projecten en keuren ze goed.

Kenmerkend voor deze initiatieven zijn plaatsgebondenheid en het inspelen op de potenties van het gebied. Het gaat hier om eerder kleinschalige initiatieven die vernieuwend zijn en ruimer dan de reeds bestaande initiatieven. Deze karakteristieken kunnen een hefboom vormen voor het verbeteren van het imago en de bekendheid van het gebied, het bevorderen van de werkgelegenheid, het stimuleren van het toerisme en de daarmee samenhangende economische impact, het verbeteren van de leefkwaliteit, enz.

Projectpromotoren kunnen rekenen op maximaal 65% overheidssteun op de totale projectkosten.

Maximaal 20% van het budget van de PG mag worden besteed voor de werking van de PG. De werkingskosten worden voor 100% gesubsidieerd.

De volledige uitleg rond de maatregelen van As 4 kan je vinden op de volgende link:

 PDPO II - Deel E (.pdf 113.15 KB)