Vorige Leaderprogramma's

Voorgeschiedenis van Leader

Vóór het PDPO II (2007-2013) vormde de Leaderwerking een aparte benadering binnen het Europese beleid voor Plattelandsontwikkeling.

In 1991 werd met Leader I (1991-1993) een nieuwe aanpak voor het plattelandsontwikkelingsbeleid ingeluid, gebaseerd op een gebiedsgebonden, geïntegreerde en participatieve benadering. In Vlaanderen vormde Hageland het enige Leader I-gebied.

Tussen 1994 en 1996 werd de Leader-aanpak veralgemeend en verspreid binnen Europa. De nadruk van Leader II lag op het innoverende aspect van de projecten. Westhoek en Meetjesland vormden toen de twee Vlaamse Leader II-gebieden.

Tijdens de voorgaande Leader+-periode, tussen 2000 en 2006, bleef Leader+ de rol van "laboratorium" vervullen en moedigde men "nieuwe benaderingswijzen voor een geïntegreerde en duurzame ontwikkeling die het plattelandsontwikkelingsbeleid in de Gemeenschap kunnen beïnvloeden, aanvullen en/of versterken" aan. Meer informatie over de Leader+-werking vindt u op de Europese website.

Vlaanderen kende toen vijf Leader+-gebieden: Brugs Ommeland (donkerbruin), Meetjesland (lichtbruin), Pajottenland (donkergroen), Antwerpse Kempen (PAK+ ; geel) en Midden-Maasland (lichtgroen). Samen brachten ze 120 projecten tot stand, waaronder drie nationale en/of internationale samenwerkingsprojecten. Deze beëindigde projectenVorige Leaderprogramma's vindt u als voorbeeld terug in onze projectendatabank.

De vroegere Leadergebieden

© Activeringscel Leader+

Om de kennis uit het verleden niet teloor te laten gaan, werden enkele "best practices", overzichten en nuttige documenten overgenomen van de website van de Activeringscel Leader+, het netwerkorgaan van de Vlaamse Leader+-werking dat bij de Vlaamse Landmaatschappij was ondergebracht.

Enkele interessante publicaties:

 

Overzicht uitgevoerde Leader+-projecten (2000-2006) in Vlaanderen:

 

Update juni 2008: Uit alle Vlaamse Leader+-projecten werd de St. Jozefhoeve uit Balen (PAK+) als beste Belgische project gekozen: lees meer in het persbericht (.pdf 69.75 KB) (met dank aan Rurant).
Evaluaties van Leader+ in Vlaanderen: