Projecten

In deze projectendatabank kan u een overzicht terugvinden van projecten die momenteel lopen alsook van reeds beëindigde projecten. Op dit ogeblik vindt u hier de projecten van de afgelopen Leaderperiode.

Deze databank moet de spil vormen van een interactieve samenwerking en leiden tot het bijeenbrengen van partners met eenzelfde idee of het overnemen van goede praktijken die reeds ergens anders werden uitgetest.