’t Open Onkrooid.

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2012

Provincie

Antwerpen

Locatie

Arendonk

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Jeugdhuis ’t Onkrooid vzw

Duurtijd

Januari 2012 – November 2012

Situering

 

Het jeugdhuis van Arendonk, dé ontmoetingsplaats voor jongeren uit het dorp, gaat uitbreiden.  De accommodatie zoals ze nu is, laat niet toe deftig te beantwoorden aan de noden van de jongeren.  Daarom werd er, ism de gemeente, in juni 2011 begonnen met de verbouwing van een achterliggende zaal die aansluit op het jeugdhuis.  Deze zaal was niet geluidsdicht, liet te wensen over qua isolatie en had een podium dat elk moment kon instorten, bovendien waren er totaal geen nuts- en sanitairvoorzieningen.  Het jeugdhuis maakte daardoor, tot grote spijt van heel het dorp, enorm weinig gebruik van de zaal. U vindt een foto, van de toestand tot voor kort, als bijlage.

De gemeente is momenteel bezig de zaal bouwkundig in orde te maken. Qua inrichting zal dit zich beperken tot een basisuitrusting op het vlak van elektriciteit en verluchting.  Net als bij de eerste fase van de verbouwing zal ’t Onkrooid, de hoofdpromotor, zorgen voor de inrichting en het opstarten van de vernieuwde werking (het project).  De ‘pure’ verbouwingswerken zitten dus niet in dit LEADER dossier, hiervoor verzorgt de gemeente de financiering.
Een deel van onze ideeën kunnen we zelf perfect voorzien dmv spaarcenten en sponsoring.  Voor sommige delen van de inrichting, die zware investeringen eisen van ons, vragen we cofinanciering aan.

Aannemer en gemeente zijn overeengekomen in het voorjaar te eindigen met de infrastructurele werken. Daarna begint het dus voor ’t Onkrooid. 

Februari, als we al niet wat tussendoor kunnen doen, zullen alvast schilder- en elektricitieitswerken beginnen. Die werken voeren we volledig zelf uit.  Daarna zal de installatie van grote objecten zoals een balkon en een mobiele wand kunnen beginnen. Als de grote werken achter de rug zijn, kan ook de toog deftig afgewerkt worden en kunnen we eens kijken of de roelstoellift geïnstalleerd kan worden.
Half maart is er voorlopig gepland de licht-en geluidsinstallatie te plaatsen. Aangezien we ook dat zelf zullen doen rekenen we toch 2 weken om alles optimaal te installeren.
Begin April zou er dan uiteindelijk een groot openingsfeest zijn om dan ook ineens een programma voor drie maanden voor te stellen. Deze driemaandelijkse planning gaan we ook door trekken naar de rest van het jaar.

De coördinatie van de delen die in LEADER opgenomen worden gebeurt grotendeels door de kern van het jeugdhuis. We zijn nu dan ook al druk in de weer geweest met het zoeken van diverse leveranciers en de juiste middelen. Die geloven we nu gevonden te hebben, wat maakt dat we stilaan een concrete planning gaan maken van wie juist wanneer bepaalde dingen moet komen leveren en installeren. De communicatie naar die mensen toe ligt dus in onze handen en loopt tot nog toe zeer vlot.
Een bepaald deel van de aangevraagde onderdelen werd mee bekeken en onderzocht door de gemeente. Dit was nodig omdat die onderdelen ook onroerend zullen worden door hun bestemming, waardoor de gemeente, nog steeds eigenaar van het gebouw, zeker de juiste en veilige materialen wou. We hebben het hier over de mobiele wand en het balkon.

 

Doelstellingen

 

Als ons project afgerond is, zal Arendonk beschikken over een mooi, goed ingericht en multifunctioneel jeugdhuis met een podiumzaal, een cinemazaaltje, een gespreksruimte/infodesk en een polyvalente ruimte. 
Het jeugdhuis zal openstaan voor alle Arendonkse verenigingen. Zo kunnen zij zich met culturele evenementen, sport, fuiven, infoavonden laten zien aan de omgeving en de omgeving ook aan hen.

Door de investeringen die in dit project opgenomen zijn, willen we de zaal en de andere lokelen zeer gebruiksvriendelijk maken.  Alle vereningen zijn immers niet zo creatief, technisch onderlegd of in de financiele mogelijkheid om zelf in te staan voor alle zaken die komen kijken bij de organisatie van bijvoorbeeld een fuif, een infoavond,...  Onze accommodatie biedt hen een goede basis om activiteiten van allerlei soort te kunnen laten plaatsvinden. 

Door het veel bredere gebruik van het jeugdhuis zal er zo mogelijk ook meer verschillend volk over de vloer komen. Dat is dan weer positief voor ons. Iedereen zal zo ook een beetje kennis maken met onze werking en ook simpelweg met ’t Onkrooid in het algemeen (de bouw, de vrijwilligers, de mogelijkheden) en hopelijk via die weg meer aandacht geven aan wat wij doen voor de gemeenschap. We verwachten met deze toenemende interesse dat we ons team kunnen versterken en we bijgevolg nog beter kunnen gaan werken aan de ontwikkeling van het jeugdhuis en haar mogelijkheden.

Waar we nog op hopen is dat de samenhang in het dorp er op vooruit gaat. Arendonk heeft veel verschillende verenigingen, comités en organisaties maar die werken allemaal naast elkaar. Ondanks vele pogingen om al die groepen bij elkaar te brengen en op 1 lijn te laten denken is dit nog nooit gelukt. Door een intense samenwerking qua planning en uitwerking kunnen verenigingen in ’t Onkrooid elkaar beter leren kennen door elkaars organisaties te bezoeken bij ons, want nergens is de drempel om te gaan ontdekken lager dan in het jeugdhuis.

Zo leert de gemeenschap elkaar beter kennen en kunnen we misschien, later, als dit doel al bereikt is, met onze sterke gemeenschap, een andere leren kennen.

 

Contactpersoon

Sim Helsen
Koeistraat 8
2370 Arendonk
0499 13 42 15