“Onder de kerktoren: Renovatie en uitbreiding parochiezaal Sint Hilarius Bierbeek”

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hageland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

209.516,57 euro

Promotor

Vereniging der Parochiale Werken van het gewest Bierbeek VZW

Duurtijd

01/01/2011 - 31/12/2012

Situering

De landelijke gemeente Bierbeek heeft tal van verenigingen die gebruik maken van de parochiezaal “onder de kerktoren”. Een rijk verenigingsleven dat gebruikt maakt van de parochiezaal als uitvalbasis. De Koninklijke Harmonie Sint Hilarius is één van deze verenigingen. Ze gebruikt de zaal wekelijks als repetitielokaal. Muzikanten vanuit het hele Hageland komen naar Bierbeek om samen onder de kerktoren muziek te maken. De laatste jaren is deze harmonie sterk gegroeid waardoor de parochiezaal niet groot genoeg meer is om te gebruiken als repetitieruimte.Er wordt reeds geruime tijd uitgekeken naar andere mogelijkheden om te gebruiken als repetitielokaal, maar de enige optie blijkt om de parochiezaal te vergroten.

Niet alleen vergroten, maar eveneens grondig renoveren en aanpassen aan de noden van vandaag. Momenteel blijven er dorpsverenigingen weg uit de parochiezaal omdat de zaal niet aangepast is aan mindervaliden (moeilijke inkom, geen aangepast sanitair) of omdat de zaal niet voorzien is op strenge winters (enkel glas – oude verwarmingsketel, ...). Wat in eerste instantie een vraag van de Koninklijke Harmonie Sint Hilarius was om de zaal uit te breiden, groeide na een rondvraag onder de verenigingen uit tot een project om de volledige parochiezaal te renoveren, rekening houdend met de cultuurhistorische aspecten van de zaal en de noden van de verenigingen.

Doelstellingen

  • Het behoud van de parochiezaal als ontmoetings-, vormings,- en vergaderruimte teneinde het gemeenschapsleven in Bierbeek de mogelijkheid te geven zich te handhaven en zich te ontwikkelen.
  •  

 

  • De parochiezaal uitbreiden teneinde de grotere verenigingen die nu gebruik maken van de zaal toe te laten om er blijvend activiteiten te organiseren en daardoor de ontmoetingsplaats van kleinere verenigingen te beschermen
  • De parochiezaal moderniseren teneinde tegemoet te komen aan de vereisten inzake comfort en efficiëntie die vandaag verwacht worden van een locatie waar socio-culturele activiteiten worden georganiseerd en waar vorming wordt aangeboden.
  • De parochiezaal toegankelijk te maken voor anders validen en ze uitrusten met een infrastructuur die geschikt is voor anders validen teneinde deze doelgroep in staat te stellen op niet discriminatoire wijze gebruik te maken van het aanbod aan activiteiten
    • Vlaams erfgoed valoriseren en de mogelijkheid bieden aan iedereen om ten gronde van een geklasseerd dorpsgezicht te genieten

Uitvoering

Vereniging der Parochiale Werken van het gewest Bierbeek VZW

Contactpersoon

Peter Boogaerts
Dorpsstraat 26
3360 Bierbeek
016/46 28 77 - 0497/85 00 86