Aanpak tragewegennetwerk Hooglede - Gits

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Hooglede

Projectgegevens

Projectkost

104 380,95 euro

Promotor

Gemeentebestuur Hooglede

Duurtijd

02/04/2018 - 31/12/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Functioneel wegennet op het platteland

Situering

Het gemeentebestuur wenst verder in te zetten op het behoud van de trage wegen die fysiek aanwezig zijn en actief op zoek gaan naar de missing links die het trage wegennet kunnen versterken. De trage wegen zijn belangrijk voor Hooglede aangezien ze ook een belangrijk kenmerk zijn voor Hooglede als landschappelijke gemeente. Het trage wegennet fungeert als wandel- en fietsnetwerk maar vervult naast mobiliteit ook nog andere functies zoals sport, cultuurhistorische context en recreatie.

Doelstellingen

Met de optimalisatie van de trage wegen en het zoeken van de missing-links van de autoluwe verbindingen, wensen wij een beter gebruik van de trage wegen. Dit houdt concreet in dat twee missing-links zullen worden aangelegd. Naast de missing-links worden andere trage wegen aangepakt naar verharding toe om beter gebruik te beogen. Naast de fysieke aanpak, willen wij onze bevolking de trage wegen beter leren kennen. Nu merken wij dat onze inwoners de trage wegen nog niet altijd vinden omdat ze niet voldoende gekend zijn.

We streven naar gebiedsdekkende wandel - en fietsverbindingen over de twee kernen, Hooglede en Gits. Ondertussen zijn we reeds bezig met AWV voor een fietserstunnel op het kruispunt R32 x Beverenstraat x Honzebrouckstraat waarbij de Beverenstraat een fietsas zal worden exclusief voor fietsers. In samenwerking met de provincie wordt er in de Gitsbergstraat een gescheiden fietspad aangelegd. Beide ingrepen zijn gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Met de trage wegen wensen wij dit beleid verder te zetten en zo onze inwoners aan te moedigen om ook meer in te zetten op autoluw verkeer.

Naast het mobiliteitsaspect zien wij ook kansen in andere domeinen. De trage wegen kunnen ingezet worden met recreatieve functie maar ook met sportieve functie. Een eenzame wandelaar die geniet van de stilte en de mooie vergezichten van het landschap in Hooglede. Of een jogger die op een veilige manier wil joggen.

Het bestuur zijn is mening dat de juiste infrastructuur er voor kan zorgen dat onze inwoners meer geneigd zullen zijn om de autoluwe verbindingen meer te gebruiken wanneer deze gebiedsdekkend zijn. Maar we wensen ook iedere verbinding die nu fysiek aanwezig is, ook te behouden en waar mogelijks te verbeteren op korte termijn en lange termijn. En wanneer opportuniteiten zich voordoen, deze mee te nemen.

Uitvoering

Gemeentebestuur Hooglede

Contactpersoon

Liesbet Meeuws
Marktplaats 1
8830 Hooglede
051 23 13 99